ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.126, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 42-56

Keywords : стратегічний потенціал; конструкт; конкурентні переваги; ресурси; компетенції; торговельний потен­ціал; цифровізація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Запропоновано ввести до наукового обігу поняття "конструкт стратегічного потенціалу підприємства". Обґрунтовано, що альтерна­тивність у визначенні компонентів конструкту стратегічного потенціалу обумов­лена тим, що стратегії підприємств ніколи повною мірою не збігаються, а отже, і їх реалізація часто потребує неоднакових комбінацій різних матеріальних та немате­ріальних активів. Презентовано процес удосконалення/розвитку конструкту страте­гічного потенціалу підприємства у вигляді імітаційної моделі, а також розроблено форму для визначення заходів удосконалення компонент стратегічного потенціалу за умови необхідності ініціалізації нового наповнення конструкту, що апробована на одному з діючих малих підприємств торгівлі. Обґрунтовано, що цифровізація процедури видозмінювання конструкту страте­гічного потенціалу залежно від змін на ринку та у стратегії підприємства надасть можливість достатньо швидко знаходити оптимальні управлінські рішення, що орієнтуватимуть підприємство на прогресивний розвиток у стратегічній перспективі.

Last modified: 2019-09-25 18:39:47