ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Çin Halk Cumhuriyeti Tarih Ders Kitaplarında Çin ile Müslüman Ülkeler Arasındaki İlişkiler ve Müslüman Coğrafyası İle İlgili Beyanlar

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 33-61

Keywords : Tarih Eğitimi; Tarih Ders Kitapları; Çin ve İslam; Müslüman İmajı; Nitel Analiz;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ekim 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Asya'nın doğusunda bir komünist ülke olarak haritada belirmiştir. Komünist ideoloji ile yönetilen Çin anakarasında ders kitapları özellikle ideal komünist yurttaş yetiştirme amacına uygun halde tasarlanmıştır. Tarih ders kitapları da bu amaç için en çok çaba sarf edilen bir çalışmayı teşkil etmiştir. Bu çalışmamızda, Çin okullarında zorunlu okutulan tarih ders kitaplarında yer alan Çin ile Müslümanlar arasındaki tarihi ilişkiler ve Müslüman ülkeler hakkındaki kayıtlar tarama yöntemi ile tespit edilerek, döküm analizi tekniği ile toplanmıştır. ÇHC rejiminin vurguladığı gibi Ateist kuşak yetiştirme amacında tasarlanması gereken tarih ders kitaplarında İslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgiler çok sınırlı tutulmuştur. Çin merkezli tarih anlayışı ile kaleme alınan ders kitaplarında genellikle İpek Yolu üzerinden Arap ve Fars Müslümanları ile Çin arasındaki dolaylı ve dolaysız ilişkiler anlatılmıştır. Muhammet Peygambere, Çin'de İslam'ın yayılışına, günümüz Orta doğusundaki meselelere değinilmiştir. Bütün bunlar anlatılırken İslam dinine ya da Müslümanlara karşı olumsuz bilgi oluşturmaktan özellikle de yorum yapmaktan kaçınılmıştır. Mamafih Osmanlı'nın İstanbul'u fethi ile ilgili kullanılan cümleler gerçeği yansıtmamaktadır. Soğuk savaş sonrası batılı bazı güç odakları tarafından tasarlanan İslam algısı bazen Çin medyalarında kullanılırken ve Çin egemenliğindeki Türkistan bölgesinde terörle mücadele sebep gösterilerek İslam temelden yasaklanırken, bu olumsuz tavrın Tarih ders kitaplarında yer almaması ilgi çekici ve düşündürücüdür. Ancak tarih ders kitaplarında da belirtildiği gibi olayların Marksist düşünce ve sınıflar arası mücadele çerçevesinde ele alındığının de altını çizmekte yarar vardır

Last modified: 2019-12-03 18:51:09