ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yeni İpek Yolu Projesi: Tarihi Olanla Benzerlikleri ve Hakkındaki Bazı Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 81-99

Keywords : Çin; Türkistan; Türkistan Cumhuriyetleri; Yeni İpek Yolu; Bir Kuşak Bir Yol; Kültür; Ekonomi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

2013 yılında Xi Jinping tarafından duyurulan Yeni İpek Yolu projesine politik ilgi her geçen gün artmakta ve üzerine akademik birçok çalışma yapılmaktadır. Bu makalenin ilk bölümünde MÖ. 2. Yüzyılda temelleri atılan Tarihi İpek Yolunun oluşum sebepleri ile 21. yüzyılda ortaya konulan Yeni İpek Yolu projesinin oluşum sebeplerinin benzerliği ifade edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümünde ise, Bir Kuşak ve Bir Yol ekseninde ele alınan akademik çalışmaların içerik analizi yöntemiyle, değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmeye göre, Yeni İpek Yolu projesi üzerine yapılan çalışmalar sırasıyla “ekonomi, diğer ülke ilişkileri, kültür” temel alınarak yürütülmüştür.

Last modified: 2019-12-03 19:04:46