ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.2, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 97-118

Keywords : Çin mitolojisi; Japon mitolojisi; Kore mitolojisi; Doğu Asya kültürü; karşılaştırmalı mitoloji;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mitoloji, bir toplumun kültürünü en yalın biçimiyle yansıtan, o toplumun geçmişini ve düşünce yapısını anlamayı kolaylaştıran değerli bir kaynaktır. Bu çalışmada dar alanlı kültür kavramı bağlamında Doğu Asya'nın merkezi kabul edilen Çin ve pek çok alanda onu örnek alan Japon ve Kore mitolojileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Çin, Japon ve Kore mitolojilerinin birbirine benzer ve farklı yönlerini genel hatlarıyla ortaya koymaktır. Yapılan literatür araştırması sonucunda Çin, Japon ve Kore kültürlerine ait mitsel anlatıların üçünün de tarih ile başladığı ve mitlerde etnik inançlar dolayısıyla farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bundan başka, Çin'den yayılan Taoizm ve Konfüçyanizm'in bu mitlerin ortak bir noktada kesişmesini sağladığı sonucuna da ulaşılmıştır.

Last modified: 2019-12-03 20:11:42