ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye ile Benzer Kültür: Kore / Bölge Uzmanı ile Söyleşi / Interview with Regional Expert

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.2, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 119-143

Keywords : Kore; Türkiye;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkiye'den bakıldığında, Kore toplumu bizim geleneksel yapımızdan çok farklı değildir. Çünkü 5. yüzyıl Goguryeo dönemi Kore kaynaklarında beraber yaşadığımıza dair az da olsa kayıtlar vardır. Dolayısıyla 5. yüzyıldan günümüze kadar bazı ortak değerler yaşaya gelmiştir diyebiliriz. Batı'nın tanımlamasıyla Doğu kültürü sınıflamasına hem Kore hem de Türkiye örf ve adetler bakımından girmektedir. Örnek verecek olursak, büyüklere saygı ve hiyerarşi, toplumsal yapının düzenlenmesi, dayanışmacı yapı özellikleri vs. Türkiye ve Kore'de aynıdır. Fakat uygulamada bazı farklılıklar da mutlaka vardır.

Last modified: 2019-12-03 20:13:52