ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SANDALYENİN ENDÜSTRİYEL BOYUTU VE İNSAN ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ

Journal: International Journal of Art & Aestethic (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 30-45

Keywords : Sandalye; endüstriyel evrim; sandalyenin endüstriyel evrimi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kültürel yapının temel göstergelerinden biri olan mobilya, farklı kültür, işlev ve zaman dilimlerinde, toplumların yerleşik hayata geçmeleriyle sadece barınmak ve zorunlu ihtiyaçları karşılamak adına değil, sosyalleşmenin beraberinde getirdiği bir olgu olarak da karşımıza çıkar. Oturma Mobilyasının başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Eski Mısır'dan Yeni Krallık Dönemi'ne kadar gerek ölçüsü gerekse biçimleri yönüyle günümüz oturma mobilyasıyla örtüşen özellikler gösteren örnekler bulunmuştur. Sandalye ve mobilya tarihi Mısır'a dayandığı kadar, Mısır'ın sürekli etkileşim içinde bulunduğu bir coğrafya olan Mezopotamya Bölgesi'nde de mobilya tarihinin izlerinden söz edilebilir. İnsanın oturma eğiliminin diğer canlılara göre daha fazla olması ve ihtiyaçlarına göre hareket etmesi, sandalye evriminin çok hareketli ve renkli olmasını sağlamıştır. Bu yolculuk bir taş veya kütük parçasından yola çıkarak günümüzdeki formlara ulaşmıştır. Teknoloji, malzeme ve insanın tasarı yetisi, bu evrimi her biri birbirinden farklı, işlevsel ve mekânların en önemli mobilyası olmasını sağlamıştır. Endüstrileşme, oturma mobilyalarına doğrudan etki yapmış; sandalye de bu anlamda önemli bir rol oynayarak endüstriyel boyutlarıyla da öne çıkmıştır. Bu makalede sandalye ve sandalyenin endüstriyel erişimi üzerinde durulacaktır. Bu mobilyanın insanlar üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

Last modified: 2020-01-15 15:54:19