ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Особливості організації роботи студентів коледжу з картографічними матеріалами

Journal: Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 182-186

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті наведена методична розробка практичного завдання з географії до теми «Географічна оболонка Землі». Проаналізовано результати його впровадження в коледжі для більш детального розуміння студентами взаємозв'язку між деякими компонентами географічної оболонки на прикладі побудови економіко-географічного профілю місцевості. Дане практичне завдання повністю відповідає вимогам діючої навчальної програми та розвиває практичні навики студентів роботи із картографічними матеріалами, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Стаття містить рекомендації по продуктивній організації навчального процесу враховуючи інноваційні форми роботи з даною віковою категорією студентів. Впроваджуючи дане практичне завдання були враховані можливі ризики, відповідно надані рекомендації по їх недопущенню. Для проведення дослідження були застосовані наступні методи: спостереження, порівняння, аналіз літературних джерел.

Last modified: 2020-06-30 05:49:50