ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

CHIZMACHILIK VA DIZAYN FANLARINI INTEGRATSIYALASH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1189-1192

Keywords : chizmachilik; dizayn; integratsiya; o’qitish; tasavvur; ixtiro; xotira; metodika; detal; aksonometriya; shriftlar; monografiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu maqolamiz orqali o'rta maktablarda chizmachilik va dizayn fanlarini integratsiya orqali o'qitishda o'quvchilar fazoviy tasavvurlarini oshirish, o'quvchilarda bu ikki fanga tegishli bo'lgan bog'liqliklarni aniqlab shu manbalardan foydalanishni yoritib berganmiz.

Last modified: 2021-12-03 23:29:30