ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kentsel Sitlerin Kentsel Peyzaja Katkıları: Giresun Zeytinlik Mahallesi Örneği [Contributions of Urban Sites to Urban Landscape: Giresun Zeytinlik Quarter Case]

Journal: Mavi Atlas (Vol.3, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 201-215

Keywords : Sit; Kentsel Sit; Peyzaj; Zeytinlik Mahallesi; Giresun [Site; Urban Site; Landscape; Zeytinlik Quarter; Giresun];

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat değerleri ile kentsel sit alanları, kentlerin kimliğini ön plana çıkarmakta peyzaj potansiyel değerini artırmaktadır. Hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak Türkiye’de tarihî, kültürel ve doğal değerlere sahip olan birçok kentin özgün dokusunun yok olmasına rağmen ayakta kalabilen mahalle örneklerine de rastlanmaktadır. Bu araştırmada, kentlerin bir parçası olan tarihî, geleneksel, doğal, sanat ve estetik değerlere sahip mahallelerin sürekliliği sağlanarak kuşaktan kuşağa aktarılması ve bu alanların kentsel peyzaj planlamalarındaki öneminin vurgulanması amacı ile Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve Giresun kentsel sit alanı olarak ilan edilen Zeytinlik Mahallesi örneği ele alınmıştır. Kentsel sit alanlarında yer alan yapısal materyallerin, binaların koruma ve restorasyonuna önem verildiği kadar, çevresinde bulunan bitkisel materyalin de korunması ve sürdürebilirliğine önem verildiği takdirde kentsel peyzajın kalitesi üzerine olumlu katkılar sağlayacağı belirtilmiştir. [***] Urban sites and their architectural, local, historical, aesthetic and artistic values emphasize the identity of cities and increase the potential value of landscapes. Although the unique texture of many cities which have historic, cultural and natural values in Turkey has vanished as a result of rapid urbanization, cases of quarters that survive are still observed. This study addresses to the case of Zeytinlik Quarter that was declared as a urban site of Giresun in Black Sea Region in order to hand such areas over to the next generations and emphasize their importance in urban landscape planning by ensuring the continuity of quarters which are an integral part of cities and have historical, traditional, natural, artistic and aesthetic values. It is reported that if the same level of importance that is attached to the conservation and restoration of structural materials and buildings available in Urban Sites are attached to the conservation and sustainability of vegetal materials in the vicinity, it will make positive contributions to the quality of the urban landscape.

Last modified: 2015-04-24 06:06:57