ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KAMUSAL ALANIN OLUŞUMU, DÖNÜŞÜMÜ VE İKTİSADİ BOYUT

Journal: Journal of Life Economics (JLECON) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 51-70

Keywords : Kamusal Alan; Demokrasi; Ekonomi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kamusal alan kavramı günümüzde ciddi tartışmaların kaynağıdır. Kamusal alanın tanımlanması ve kapsamının belirlenmesi sosyal bilimciler açısından önemli bir gündem oluşturmaktadır. Özellikle kamusal alanın iktisadi boyutunun belirlenmesinde iktisadi ve mali süreçlerin işleyişi büyük önem taşır. Bu çalışmada, kamusal alanın oluşumu ve dönüşümü tarihsel süreçte ele alınmıştır. Tarihsel gelişimden hareketle, kamusal alanın iktisadi boyutunu oluşturan iktisadi ve mali süreçler analiz edilmiştir.

Last modified: 2015-08-04 00:54:15