ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN KAMU CARİ (TÜKETİM) HARCAMALARINA VE ÇIKTI AÇIĞINA ETKİSİ

Journal: Journal of Life Economics (JLECON) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 115-124

Keywords : Enflasyon Hedeflemesi; Kamu Tüketim Harcamaları; Çıktı Açığı; ARIMA; Türkiye;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Enflasyon hedeflemesi rejimi, fiyat istikrarını gerçekleştirme ve sürdürmeye yönelik uygulanan modern bir para politikası stratejisidir. Enflasyon hedeflemesi rejimi sadece enflasyon oranının düşürülmesini sağlamaz. Faiz oranlarından yatırımlara, kamu harcamalarından üretime ve milli gelire kadar pek çok değişkeni de etkiler ve ayrıca bu değişkenlerden de etkilenir. Bu çalışmada Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin kamu tüketim harcamalarına ve çıktı açığına etkisi Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Modelleri (ARIMA) modeli ile araştırılmaya çalışılmıştır. Veri seti Ocak 1998-Eylül 2013 periyodunu kapsamaktadır. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, enflasyon hedeflemesi, kamu tüketim harcamalarını ve çıktı açığını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.

Last modified: 2015-08-04 00:58:13