ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YOKSULLARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARI: VAN ÖRNEĞİ

Journal: Journal of Life Economics (JLECON) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 149-170

Keywords : Yoksulluk; Sosyal Yardım; Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ülkemizde en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) uyguladığı sosyal yardım programlarıyla hem fakru zaruret içinde bulunan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımcı olmakta, hem de istihdam odaklı, mesleki eğitim ve proje destekleriyle işsiz, eğitimsiz kişilere yardımcı olmaktadır. Türkiye’de il ve ilçelerde sayıları bine yaklaşan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları” aracılığıyla sosyal yardımlarını yurt çapında koordineli bir şekilde yerine getiren SYGM’ nün yoksullara yönelik uyguladığı sosyal politikalar çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle yoksulluk kavramı üzerinde durulacak, hemen ardında da Türkiye’deki yoksulluk verilerine değinilecektir. Sonrasında da SYGM’ nün uyguladığı sosyal politikalar (sosyal yardımlar) “aile yardımları”, “sağlık yardımları”, “eğitim yardımları”, “özürlü ihtiyaç yardımları” ve “özel amaçlı yardımlar” başlıkları altında ele alınacaktır. SYGM il ve ilçelerdeki faaliyetlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile yerine getirmesi nedeniyle çalışmamızın son kısmında da Van SYDV’nın muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yönelik uyguladığı sosyal yardımlara değinilecektir.

Last modified: 2015-08-04 01:02:04