ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Journal: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 115-120

Keywords : ефективність; оцінювання; управління; персонал; стратегічні карти.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В сучасних реаліях стає зрозумілим, що без розвитку, навчання персоналу, без створення позитивного психологічного клімату в колективах, духу єдиної команди, без об’єднання всіх співробітників однією метою не можливе продуктивне управління персоналом. Тому відбуваються інтенсивні пошуки впливу на персонал з метою підвищення ефективності його роботи. Стаття спрямована на дослідження підходів до оцінки ефективності управління персоналом підприємств. Мета статті ? наблизити теоретичні дослідження до реального втілення їх у життя. Основними результатами дослідження є: об?рунтування тези про те, що ефективність системи управління персоналом ? це частина загального успіху компанії; узагальнено зміст суб’єктів, об’єктів, етапів, критеріїв та рівнів системи управління персоналом. Наукова новизна полягає в тому, що серед безлічі досліджень шляхом їх систематизації та порівняння були знайдені загальні риси. В результаті дослідження ще раз доведено, що ефективність роботи компанії, зріст її доходів, збільшення обсягів випуску продукції на 90 % залежить від персоналу, від того, наскільки задоволений він своєю роботою, чи об’єднаний однією метою, чи націлений на успіх, чи злагоджено працює і т.д. ефективно управляти персоналом ? це вимірювати ці характеристики персоналу, регулювати їх, впливати на персонал і наприкінці мати більш успішно працюючу компанію. Найкращим помічником в цьому питанні можуть стати стратегічні карти. За їх допомогою можна навчити персонал ставити перед собою реальні цілі, що покращить виконання поставлених завдань, відобразиться на загальному успіху компанії в цілому. Тоді успіхи компанії не будуть мати ситуативний характер, а будуть чітко пов’язані з правильною і ефективною організацією роботи її персоналу. За допомогою стратегічних карт можна буде поєднати теоретичні висновки вчених з практичною стороною діла та впровадженням цих теорій в життя. В цей бік запропоновано спрямувати подальші дослідження.

Last modified: 2016-03-23 23:30:58