ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.7, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2012-11-22

 1. Seasonal Variation of Cladocera Fauna of Sultan Marshes and Its Environment (Central Anatolia, Türkiye)

  Authors: Murat Kaya;Ahmet Altındağ;Göksal Sezen

 2. New Floristic Records of Ranunculaceae Family

  Authors: Hasan Özçelik;Mahmut Korkmaztürk

 3. Çok Kristalli Silisyum (mc-Si) Bir Fotovoltaik Modülün Kısmi Gölgelenme Altında Parametrelerinin İncelenmesi

  Authors: Gencer Sarıoğlu;Rüştü Eke

 4. Investigation of Irradiation Effects on Conducting Composite of Polypyrole/Bentonite

  Authors: Orhan Karabulut;Tahir Tilki;Mustafa Yavuz;Abdullah Kaplan;Duygu Takanoğlu;Mehmet Çabuk;Seda Doğan

 5. Susurluk Çayı (Bursa- Balıkesir)'ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)'nin Helmint Faunası

  Authors: Ümit Gürkan;Selda Tekin-Özan