ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

New Floristic Records of Ranunculaceae Family

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.7, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 100-111

Keywords : Ranunculaceae; Türkiye; Yeni Kayıt Taksonlar; Bitki coğrafyası; Revizyon;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstract: A study has been made about the revision of Ranunculaceae family between 2009-2011 years. Turkiye's important and major herbariums (especially Hb. GUL) have been visited and related family patterns were revised. In end of the study; it is determined that 55 taxa as new records for 78 geographical squares in Flora of Türkiye. In this study, the taxa of Ranunculaceae that have new records and spreading in an interesting way are declared. Key words: Ranunculaceae, Türkiye, New records taxa, Phytogeography, Revision. Ranunculaceae Familyasından Yeni Floristik Kayıtlar Özet: 2009-2011 yılları arasında Ranunculaceae familyasının revizyonu amaçlı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, GUL Herbaryumu başta olmak üzere Türkiye'nin önemli ve büyük herbaryumları ziyaret edilip ilgili familya örnekleri yeniden incelenmiştir. Çalışmaların sonucunda; Türkiye Florası'ndaki 78 coğrafi kare için 55 taksonun yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. Bu makalede, yeni kare kaydı olan ve yayılışı ilginç bulunan Ranunculaceae taksonlarına yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ranunculaceae, Türkiye, Yeni Kayıt Taksonlar, Bitki coğrafyası, Revizyon.

Last modified: 2017-09-08 22:23:13