ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientia fructuosa >>

Vol.111, No.1

Publisher: State University of Trade and Economics

Publishing Date: 2017-02-14

 1. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Authors: УМАНЦІВ Юрій

 2. ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  Authors: БОЙКО Аліна

 3. ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ

  Authors: МАСЬКО Анна

 4. ЗАОХОЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ У ПРОГРАМАХ ЛОЯЛЬНОСТІ

  Authors: ГУРДЖИЯН Карина

 5. ЗАОХОЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ У ПРОГРАМАХ ЛОЯЛЬНОСТІ

  Authors: ГУРДЖИЯН Карина

 6. ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА: ЗВАЖЕНІ РЕЙТИНГИ У МЕДІАПЛАНУВАННІ

  Authors: КРЕПАК Анна

 7. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: КВАСНИЦЬКА Раїса ТАРАСЮК Марія

 8. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

  Authors: КАНЄВА Тетяна ДУМІКЯН Артур

 9. ІНДИКАТОРИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

  Authors: НІКІТІШИН Андрій

 10. АУДИТ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Authors: ГАЛАК Костянтин

 11. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ В АУДИТІ

  Authors: ПАЯНОК Тетяна

 12. ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ARTICULATE STORYLINE

  Authors: САВЧЕНКО Тетяна ВЛАСЕНКО Лідія