ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.111, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 35-49

Keywords : економіка; держава; державне регулювання; цикли Кондратьєва; економічне зростання; економічний спад;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проведено історичний аналіз циклічності зміни наукових поглядів на роль держави в економіці залежно від періодичних циклів підйомів та спадів економіки (за М. Кондратьєвим). Розглянуто погляди різних шкіл, напрямків і течій на місце та роль держави в економічних процесах. Розкрито роль держави як інституту, що покликаний забезпечити вибір ефективних форм та механізмів державного регулювання залежно від стадії економічного циклу.

Last modified: 2019-05-23 21:23:52