ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Art and Culture >>

Vol.3, No.1

Publisher: Fergana regional branch of Uzbekistan state institute of art and culture

Publishing Date: 2023-03-25

 1. ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ТЕАТРИ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ТАРАҚҚИЁТИДА ЖАДИДЛАР ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ

  Authors: Элдор Ҳушвақтов

 2. TEMP VA RITMNING AKTYORLIK SAN’ATIDA TUTGAN O‘RNI

  Authors: Madaliyev Abdurashid Raximberdiyevich

 3. YOZMA DRAMATURGIYAGA ASOSLANGAN QO‘G‘IRCHOQ TEATRIDA AKTYORNING O‘RNI

  Authors: Madaliyev Abdurashid Raximberdiyevich

 4. “QIROLICHANING YURISHI” MINI-SERIALIDA YOSH QAHRAMON OBRAZINING GAVDALANTIRILISHI

  Authors: Ahmetjanova Mohinur Olim qizi

 5. FOLKLOR SAN’ATI TARIXI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI TUTGAN О‘RNI

  Authors: Arzimatov Botirali Abdumajidovich

 6. AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATIDA INNOVATSION USULLARNI QOʻLLASHNING AHAMIYATI

  Authors: Aximbetova Tolgʻanay Oraqbaevna

 7. O‘SMIRLIK YOSHIDAGI IJODKOR BOLALARNING OVOZINI TARBIYALASHDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

  Authors: A.Xaydarov

 8. ЁШЛАРНИ МУСИҚИЙ МАДАНИЯТИ ВА МАЪНАВИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МУСИҚИЙ ТАРБИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

  Authors: М.Азизхонова; Э.Қобилова

 9. BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA XALQ O’YINLARINING AHAMIYATI

  Authors: Z.Ahmedov

 10. O’ZBEK XALQ CHOLG’U SOZLARINING MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

  Authors: Xasanova (Qubonova) Barno Akmal qizi

 11. QO‘G‘IRCHOQ TEATRI AKTYORINING XUSUSIYATLARI

  Authors: B.Mamatqulov

 12. BOLALAR KITOBXONLIGI

  Authors: To’ychiyeva Shoiraxon No’monovna

 13. ON LEXICAL SUPPLETIVES AND THEIR RELATION TO PHENOMENA HYPONYMIES AND EQUONYMIES.

  Authors: Burxonova Dilnoza Ilhomjon qizi

 14. MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH

  Authors: Mо‘minmirzo Xolmо‘minov; Azizbek Xushvoqov

 15. DUTOR ANSAMBLI IJROSIDA YANGICHA TALQIN, ESKICHA QARASH, NAVOIYNING “MUBTALO BO’DIM” G’AZALI TAHLILI VA TALQINIDA

  Authors: Mo’minova Latofat Nuriddin qizi

 16. EKRAN ASARI G’OYAVIY YECHIMINI AKS ETTIRISHDAGI REJISSORLIK IZLANISHLAR

  Authors: Fayziyeva Feruza Xojimurodovna

 17. G’IJJAK IJROCHILIK MAKTABLARI VA USLUBLARI PROFESSIONAL USTOZLAR TALQINIDA

  Authors: Qosimov Faxriyor Paxlavon o’g’li

 18. O‘ZBEK MEROSIY RAQSLARIDA AKTYORLIK MAHORATINING QO‘LLANILISHI VA O‘ZIGA XOSLIGI

  Authors: Gulishod Abdiyeva

 19. BUXORO VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRI TARIXIDA ALISHER NAVOIY ASARLARNING О‘RNI

  Authors: G‘aybulloyev Baxtishod

 20. TOJIXON TANOVORIGA HAYOT BAXSH ETGAN INSON

  Authors: Guliruxsor Jo’rayeva

 21. IJODKORLAR

  Authors: Karim Yuldashev; Mamlakatxon Jo‘rayeva

 22. INGLIZ TILIDAGI ANTONIMLARNING BADIIY MATNDAGI ROLI

  Authors: Oripova Kamolaxon Erkinjon qizi

 23. О‘ZBEK MUMTOZ ASHULALARI TALQINI (JALOLIDDIN RUMIYNING “BILMASSEN” ASARI MISOLIDA)

  Authors: Nabijon Qodirov

 24. STAGES OF HISTORICAL DEVELOPMENT AND REPERTORY OF FOLKLORE AND ETHNOGRAPHIC COMMUNITIES OF TASHKENT

  Authors: Isaev Kamoliddin Saidovich

 25. YOSH AVLOD TARBIYASIDA RAQS SAN’ATINING AHAMIYATI

  Authors: Pirmagambetova Mariya Turganbaevna

 26. MADANIYAT MARKAZLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY OMILLARI

  Authors: Mо‘minmirzo Xolmо‘minov; Azizbek Xushvoqov

 27. BESH TASHABBUS IZIDAN

  Authors: Maftuna Mо‘minova

 28. АМИР ТЕМУРНИНГ КИТОБХОНЛИК ОДОБИ ХУСУСИДА

  Authors: Дилдорахон Тўйчиева

 29. O‘ZBEK TEATRI RIVOJIDA MA’SUMA QORIYEVA FENOMENI

  Authors: Sarvinoz Saksonova

 30. OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA “INTEGRATSIYA UCHBURCHAGI” VA INNOVATSION-KORPORATIV HAMKORLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  Authors: A.X.Alinazarov; D.A.Qayumov; O.I.Dadamirzayev

 31. QOʻQON SHAHAR MUSIQALI DRAMA TEATRI AKTYORI RAXMONJON POʻLATOVNING IJRO TALQINI

  Authors: Anvarov Otabek; Usmonov Shamsiddin Yoʻlchiboyevich

 32. TEACHING ONLINE GENERALLY. BUILDING A BODY OF ONLINE PEDAGOGY. DISTANCE FACTOR

  Authors: Xalliyeva Qizilgul Rajapboyevna; Yusupova Gulnoza Umarjonovna; Yusupova Dilfuza Umarjon qizi

 33. YOSHLARDA MAFKURAVIY IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIY-HUQUQIY MASALASI

  Authors: Xudoyberganov Sharifjon Shokiraliyevich

 34. CHOLG’UCHI-SOZANDA TALABALARNI O‘ZBEK XALQ KUYLARI VA BASTAKOR-KOMPOZITORLAR IJODIDAN NAMUNALAR IJRO QILISHLARIDA IJODIY YONDOSHUVCHANLIKKA O‘RGATISH

  Authors: A.Yuldashyev; V.Boboyev

 35. ФИЛЬМЛАРДА ЖАНГ CАҲНАЛАРИ, АКТЁР ПЛАСТИКАСИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА ИФОДАВИЙЛИГИ

  Authors: Илхом Масалимов

 36. YANGI О‘ZBEKISTON YOSHLARI QADRIYATLARINI MUSTAHKAMLASHDA MADANIYAT VA SAN’ATNING О‘RNI

  Authors: Mо‘minmirzo Xolmо‘minov Zokir о‘g‘li

 37. O‘ZBEK DRAMA TEATRLARIDA SAHNALASHTIRILGAN SPEKTAKLLARDAGI REJISSORLIK TALQINLARI

  Authors: B.A.Nurmanova

 38. XXI ASRDA O‘ZBEK DRAMA TEATRI REJISSURASIDAGI TALQINLAR

  Authors: B.A.Nurmanova

 39. O‘ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI

  Authors: Manzura Yuldasheva; Asilbek Qolqanatov

 40. MILLIY G’OYA VA AN’ANAVIY QADRIYATLARGA DIALEKTIV YONDOSHUV

  Authors: Oripov Elyorjon Shavkatovich

 41. OVOZ REJISSYORLIGI KASBI KLASSIFIKATSIYA VA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

  Authors: Arzimatov Botirali Abdumajidovich

 42. OʻZBEK XALQ CHOLGʻULARI VA ULARNING MILLIY MADANIYATIMIZ RIVOJIDAGI AHAMIYATI

  Authors: Baratov Bahodir; Abdiraximov Javohir; Ilmiy rahbar: Gʻofurov Mirmuhsin

 43. OʻZBEKISTONDA MADANIY-MA’RIFIY ISHLAR VA KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN)

  Authors: Mо‘minmirzo Xolmо‘minov; Asilbek Qolqanatov

 44. ФОРМИРОВАТЬ ДУХОВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОРА ЖАНРА Э.Б.Қобилова КГПИ Анотатция: Самый ответственный период в жизни любого человека - дошкольный возраст. Именно здесь закладываются все базовые понятия и основы для дальней

  Authors: Э.Б.Қобилова

 45. YOSHLARNI MA’NAVIY RUHDA TARBIYASHDA BAXSHICHILIK SAN’ATINING O‘RNI

  Authors: Rahmonov Ulug‘bek Karimovich

 46. QORАQАLPOGʻISTONDА TEATR SАNАTINING SHАKLLАNISHI VА OʻZIGА XOS XUSUSIYATLАRI (“TONG NURI” TRUPPASINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQISHLARI MISOLIDA)

  Authors: Elmira Аtaniyazova

 47. SCIENTIFIC DESCRIPTION OF UZBEK REWARDS

  Authors: Sunnatillaev Asatilla Sunnatovich

 48. SANʼAT TAʼLIMIDA MAKTAB MASALASI

  Authors: Usmonov Shamsiddin Yoʻlchiboyevich

 49. “AVESTO” DAVRIDA RAQS SAN’ATINING SHAKLLANISHI

  Authors: Botirov Shonazar Xusainovich

 50. ESTRADA VA BOLALAR QO’SHIQLARI IJROCHISI, BASTAKOR SH.RAMAZONOV

  Authors: Toshmatov Davlatjon

 51. MAQOM SAN’ATINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O’RNI

  Authors: Sharipova Odinaxon Shavkatjon qizi

 52. TELESERIALNING TARKIBIY TUZILMASIDAGI MUALLIF VA REJISSYOR HAMKORLIGI MASALASI

  Authors: Fayziyeva Feruza Xojimurodovna

 53. INSON TARAQIYOTDA RAQS SAN’ATINING FENOMENI

  Authors: Toxtasimov Shuxrat Maxmutovich; Utaganov Ravshanbek Jurayevich

 54. ALISHER NAVOIY-MUSULMON SHARQINING BUYUK INSONPARVARI

  Authors: X.Usmonova

 55. XX ASR О‘ZBEK RAQS SAN’ATINING RIVOJLANISH YО‘LLARI

  Authors: Saitov Xabibullo Akbarovich

 56. XONANDALIK OVOZLARINING MAQOMOTDA TUTGAN O’RNI VA AHAMIYATI

  Authors: Abdullayev Lochin Tolipovich

 57. BOBUR SHARQ RENOSANSI NAMOYONDASI

  Authors: Xudoyberganov Sharifjon Shokiraliyevich

 58. БЕРДАҚ НОМИДАГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ АКАДЕМИЯЛИК МУСИҚАЛИ ТЕАТРИНИНГ ТАРИХИЙ ЧЕГАРАЛАРИ

  Authors: Абиев Султанбек Қалбай улы

 59. БЎЛАЖАК МУСИҚА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ БАДИИЙ ДИДИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛЛАРИ

  Authors: Абубакиров Асфандиёр

 60. САҲНАДА ҚАЙТА ТУҒИЛГАН ОПЕРА

  Authors: Ж.Хожанов; M.Хожанова

 61. АКТЁР ИЖРОСИДА САҲНА ЛИБОСЛАРИНИНГ ЎРНИ

  Authors: Караева Феруза Қурбоновна

 62. AKTYORLIK MAHORATIDA SAHNAVIY ERKINLIKNI TARBIYALASH MASHQLARI

  Authors: Umidaxon Boltaboyeva

 63. UD CHOLG‘USI TARIXIDAN

  Authors: Alijon Jo‘rayev

 64. ФОРТЕПИАНО ТАЪЛИМИНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ

  Authors: Арзиматова Заррина Бахтияровна

 65. РОЛЬ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ИЗУЧЕНИИ УЗБЕКСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  Authors: А.Абидов; У.Болтабоева

 66. УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА УСТОЗНИНГ МАЪНАВИЙ ҚИЁФАСИ

  Authors: Б.Кенжаев

 67. БАРЧА ГЎЗАЛЛИК БИР САНЪАТДА. РАЪНО НИЗАМОВА ВА РАҚС

  Authors: Юсупов Элчинбек

 68. BOLALARNI TARBIYALASHDA QO‘G‘IRCHOQ TEATRINING AHAMIYATI

  Authors: B.Mamatqulov

 69. ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР МУНОСАБАТЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ-ФАЛСАФИЙ АСОСЛАРИ

  Authors: Бойқўзиева Гўзалхон Худойбердиевна

 70. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК РАҚС САНЪАТИ ТАРИХИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ ВА ХОРЕОГРАФИЯ САНЪАТИНИ ЎРГАНИШДА МАНБАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

  Authors: Усманова Гуласал Нормуҳаммад қизи

 71. MADANIYAT SOHASIDA SAN’AT VA XALQ OG‘ZAKI IJODI SOHALARINI O‘ZLASHTIRISH

  Authors: Gulbaxor Eshbaeva

 72. DIRIJYORLIK ETISHDA QО‘LLARNING TO`G`RI HOLATI

  Authors: Gulchira Xodjametova

 73. СПОРТ ВА САҲНА ҚИЛИЧБОЗЛИГИ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО ФАРҚЛАР

  Authors: Д.А.Исмаилов

 74. SHARQDA BASTAKORLIK IJODI

  Authors: Dadayev Axmatjon Shakarimovich

 75. ЗНАЧЕНИЕ ТРЕНИНГОВ И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

  Authors: А.Н.Кудрявцев

 76. A.Y.VAGANOVA BALET MAKTABINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

  Authors: Nadirova Yelena Faritovna

 77. JO‘ROVOZLIK SAN’ATI

  Authors: Boltaboyeva Umidaxon Mansurjonovna

 78. ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚ АРТИСТИ БЕРТА ДАВИДОВАНИ ХОТИРЛАБ

  Authors: Замира Суюнова

 79. MUSIQIY SHAKL VA UNING UMUMIY TAMOYILLARI

  Authors: Zarlıq Bekbergenov

 80. ЎЗБЕК ХАЛҚ МАРОСИМ ҚЎШИҚЛАРИДАН “ЎЛАН” НИНГ ЭТНИК ВА ҒОЯВИЙ-БАДИИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

  Authors: Исаев Камолиддин Саидович

 81. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИНИНГ АСЛ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ ҚАДРИЯТЛАРИНИНГ ИФОДАСИ

  Authors: К.Сеитжанова

 82. HAVASKOR XOREOGRAFIYA JAMOALARIDA HALQ RAQSLARINI TALQIN QILISHDAGI MUAMMOLAR

  Authors: Komarova Olga Konstantinovna

 83. ПРОФИЛАКТИКА КОНСЕРВАТСИЯСИ: КИТОБ ВА ҚЎЛЁЗМА ҲУЖЖАТЛАР, ЖАМИЯТДАГИ ТАРИХИЙ ЁДГОРЛИККА ЕТАЁТГАН ЗАРАРЛАРНИ ТЎХТАТИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

  Authors: Солиева Ҳавасхон Омоновна

 84. РЕЖИССЁРНИНГ ИЖОДИЙ ШАХС СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИДА ПЕДАГОГИКА ВА ТАЪЛИМНИНГ АҲАМИЯТИ

  Authors: Мадримов Қахрамон Кадирович

 85. QISQA METRLI KINONING OMMALASHUVIDA KINOFESTIVALLARNING O`RNI

  Authors: Kasimova Nodira Saitjanovna

 86. MAQOMLARDA ALISHER NAVOIY G‘AZALLARINING QO‘LLANILISHI

  Authors: Djurayeva Laylo Shuxratovna

 87. БУГУНГИ КУНДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР САНЪАТИДА ПРОФЕССИОНАЛ РЕЖИССУРА МУАММОЛАРИ

  Authors: Мунаввара Абдуллаева

 88. TENGDOSHLARIGA TENG BOLALAR

  Authors: Muattarxon Tо‘ychiyeva

 89. МАКТАБДАН ТАШҚАРИ МУАССАСАЛАРДА ИЖОДИЙ ҲАМКОРЛИК ВА УНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДА ТУТГАН ЎРНИ

  Authors: Арзиматова Заррина Бахтияровна

 90. O‘ZBEK MILLIY ETNO-LIBOSLARI TARIXIGA BIR NAZAR

  Authors: Mirzaeva Shaxrinsa; Asqarova Munojat Husanovna

 91. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ

  Authors: Есанов Музаббар Омарович

 92. ЎЗБЕК МУСИҚА САНЪАТИ ВА МАДАНИЯТИ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР

  Authors: Sharipova Odinakhon Shavkatjon kizi; Najmetdinova Maluda Mamasodikovna

 93. AXBOROT-KURUBXONA MARKAZI XODIMLARI FAOLIYATIDA NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN’ATINING AHAMIYATI

  Authors: To‘ychiyeva Shoiraxon No‘monovna

 94. МУСИҚИЙ ОВОЗ РЕЖИССЁРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ

  Authors: Арзиматов Ботирали Абдумажидович

 95. ЭРКАКЛАР РАҚСИ МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИМИЗНИНГ АЖРАЛМАС ҚИСМИ СИФАТИДА

  Authors: Охунова Гульхаё

 96. ПЕРСОНАЛНИ АДОЛАТЛИ МОТИВАЦИЯЛАШ ТУШУНЧАСИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ГЕНЕЗИСИ

  Authors: Давлат Ахатқулович Химматов

 97. АСАР УСТИДА ИШЛАШ ЖАРАЁНИДА ЭТЮДНИНГ АҲАМИЯТИ

  Authors: Р.Ж.Уснатов

 98. «МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ

  Authors: Р.Орипова

 99. RAJABIYLAR SULOLASIGA BIR NAZAR

  Authors: Talabayev Azizjon Nabijonovich

 100. РАҚС - НАФИС САНЪАТ ТАРИХИГА БИР НАЗАР

  Authors: Рухсора Айтмирзаева; М.У.Адашева

 101. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н.МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ

  Authors: Абатбаева Рано Алламбергеновна

 102. КИНЕМАТОГРАФИЯДА МОНТАЖ САНЪАТИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ҲАМДА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

  Authors: Собирова Сайрам Мухсиналиевна

 103. БАЛЕТ - ЭТО ИСКУССТВА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

  Authors: К.С.Сагатов

 104. НОМОДДИЙ МАДАНИЙ МЕРОС: КАТТА АШУЛА Орол Абдуманнонович Сафаров Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

  Authors: Орол Абдуманнонович Сафаров

 105. MUSICAL DRAMATURGY OF U.MUSAEV'S BALLET "TOMIRIS"

  Authors: Irina Radikovna Sultangirova

 106. XALQ MUSIQIY IJODIYOTINING MAHALLIY USLUBLARGA XOS JANR TURLARI TAVSIFI VA ULARNING TA’LIM JARAYONIGA TADBIQ ETISH MUAMMOLARI

  Authors: T.Xalilov

 107. ТУРКИЙ ДАВЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: ТУРКИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОН ЎРТАСИДАГИ ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРНИНГ БОШЛАНИШИ ҲАМДА ЯНГИ БОСҚИЧИ

  Authors: Тожиев Достонжон Бекназар ўғли

 108. KATTA ASHULA IJROCHILIK JARAYONINING JISMONIY VA RUHIY ASOSLARI

  Authors: Safarov Zarifjon

 109. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ КУЛЬТУРЫ

  Authors: Улбиби Абдуллаева

 110. MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI OMMALASHTIRISHDA XOTIN-QIZLAR SPORTINING O‘RNI

  Authors: Xusnidaxon Qodirova; U.Boltaboyeva

 111. ХОРЕОГРАФИЯ СОҲАСИНИНГ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА КЛАССИК РАҚСНИНГ АҲАМИЯТИ

  Authors: Тиллаев Азамат Мелиевич

 112. “SHARQ QALDIRG’OCHI” TAMARAXONIM

  Authors: Абдираманов Нокисбай Маратович

 113. ЎЗБЕК ЛИНГВОМАДАНИЯТИДА РАМЗ ТУШУНЧАСИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

  Authors: Усманова Хумора Аҳмаджоновна

 114. ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ - СЎЗ САНЪАТИ

  Authors: А.Юлдашев; С.Азизов

 115. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

  Authors: Хурлиман Аяпова

 116. IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR VA YOSHLAR HAYOTIDA XOREOGRAFIYA SANʹATINING O‘RNI

  Authors: Shaxzoda Xudoynazarova; Behzod Mamatqulov

 117. ВЕРТИКАЛЬ ЧИЗИҚ ҚАРИНДОШЛИК АТАМАЛАРИ ТИЗИМИДА ГИПЕРОНИМ ХАРАКТЕРИДАГИ “АВЛОД” АТАМАСИНИНГ СУППЛЕТИВДОШ ГИПОНИМЛАРИ ҲАҚИДА

  Authors: Бурханова Дилнозахон Илхомжон кизи

 118. SIYOSIY DISKURS DUNYONING KONSEPTUAL TASVIRI SIFATIDA

  Authors: Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizi

 119. ФАНТАСТИКА НА ПРОСТОРАХ ЭКРАНА

  Authors: Н.К.Назарова

 120. СЕРИАЛ ДЛИНОЮ В СЕЗОН

  Authors: Н.К.Назарова