ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. (Educational Sciences Series) (Category «B») >>

Vol.6, No.35

Publisher: State Institution Higher Educational «University of Educational Management»

Publishing Date: 2018-09-19

 1. Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти

  Authors: Базелюк Олександр Васильович

 2. УПРОВАДЖЕННЯ ІМІДЖОЛОГІЇ ЯК КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Authors: Апостол Олена Валеріївна

 3. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ ЯК ПРОВІДНЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

  Authors: Берека Віктор Євгенович

 4. ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО‐ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  Authors: Голя Наталія Григорівна

 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПТО В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  Authors: Денисова Анастасія Володимирівна

 6. PARADOXES IN THE IMPLEMENTATION OF PSYCHOLOGICAL CONSULTING FOR TEACHERS IN THE SLOVAK REPUBLIC

  Authors: Soňa Kariková Beata Kosová

 7. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

  Authors: Клокар Наталія Іванівна

 8. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ УКРАЇНИ В 1920–1930 роках

  Authors: Лисенко Галина Іванівна

 9. PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU A CASE MANAGEMENT: ANALIZA TEORETYCZNA

  Authors: Mariola Mirowska

 10. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ З РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

  Authors: Сидоренко Вікторія Вікторівна

 11. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

  Authors: Тимошко Ганна Миколаївна

 12. РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ПАТОПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  Authors: Федорець Василь Миколайович

 13. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО‐ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  Authors: Шолох Олена Анатоліївна