ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО‐ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. (Educational Sciences Series) (Category «B») (Vol.6, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 217-230

Keywords : мораль; духовність; цінності; майбутні психологи; фахова підготовка;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

На студентську молодь дедалі більш очевидним є вплив молодіжної субкультури, відірваної від загальнолюдських духовноморальних цінностей, багатовікової спадщини українського народу. Саме це спонукає сучасних викладачів закладів вищої освіти (ЗВО) формувати у студентів духовно-моральні цінності у процесі становлення кожного з них як особистості. На необхідності звернення до виховного досвіду народу, його моралі наголошено в Законі «Про вищу освіту», державній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», Концепції національного виховання

Last modified: 2019-01-21 21:06:22