ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика / Traininig and education of gifted child: theory and practice >>

Vol.2, No.19

Publisher: Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine

Publishing Date: 2017.12.28

 1. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

  Authors: Ніна Федорова Альона Малиношевська

 2. БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Мілена Міленіна

 3. ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

  Authors: Людмила Русалкіна

 4. РОЗВИТОК ДОСЛІДНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

  Authors: Людмила Шелестова

 5. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ОСВІТНЯ ПОДОРОЖ» ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STREAM-ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ

  Authors: Катерина Крутій; Таїсія Грицишина; Ірина Стеценко

 6. ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

  Authors: Наталія Поліхун; Катерина Постова

 7. АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Оксана Сергєєнкова; Федір Подшивайлов; Лідія Подшивайлова

 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ АДАПТАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В УМОВАХ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

  Authors: Наталія Єзерська

 9. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ В ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНІЙ СФЕРІ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  Authors: Анна Хижняк

 10. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДІАГНОСТИКИ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  Authors: Ксенія Андросович

 11. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

  Authors: Марина Мельник

 12. КОНСТРУЮВАННЯ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ВІКУ

  Authors: Тетяна Тригуб

 13. СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ МЕДИКІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  Authors: Надія Семенюк