ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.25

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2014-04-24

 1. Вплив змін у промисловому комплексі на розвиток економіки України

  Authors: Volodymyr Boreiko

 2. Сутність механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових

  Authors: Yuliya Grudzevich

 3. Система захисту прав споживачів у провідних країнах світу

  Authors: Viktor Laschak Taras Laschak

 4. Корпоративна безпека організації як система ефективного захисту

  Authors: Oleksandr Rudkovsky

 5. Совершенствование отношений собствености в условиях кризисного состояния Украины

  Authors: Ivan Topishko Tatyana Haletskaya

 6. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва

  Authors: Joanna Berezyak

 7. Теоретична сутність та аналіз технічної ефективності аграрних підприємств

  Authors: Anastasiia Bilych

 8. Теоретико-методичні формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємтсв

  Authors: Ludmyla Kozak

 9. Обгрунтування механізму антикризової державної політики у туристичній галузі

  Authors: Iryna Markina Iryna Chernysh

 10. Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств

  Authors: Оlgа Sеlеznеvа

 11. Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарськевиробництва

  Authors: Liudmyla Tranchenko Oleksandr Tranchenko

 12. PROJECTED CHANGES IN POLISH DAIRY COOPERATIVES MANAGEMENT AFTER THE REMOVAL OF THE MILK QUOTA SYSTEM IN THE EUROPEAN UNION

  Authors: Sławomir Juszczyk Marzena Nowak

 13. Проблеми кредитного сегменту в діяльності малого та середнього бізнесу

  Authors: Olena Nieizviestna Оlena Guzenko

 14. Соціальна захищеність населення: проблеми виміру

  Authors: Larysa Yankovs'ka Natalya Topishko

 15. Витоки та успішний досвід використання програмно-цільового методу в бюджетному проуесі

  Authors: Andrii Buriachenko Pavlo Logvinov

 16. Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці

  Authors: Olha Demianchuk

 17. Взаємозв'язок дефініцій "фінансові ресурси банку", "ресурси банку", "ресурсна база банку"

  Authors: Iryna Drohorub

 18. Теоретико-організаційні засади взаємодії страхових та асистанських компай

  Authors: Olga Kaminska

 19. Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксембургу)

  Authors: Mykola Karlin Mariana Kucheruk

 20. Фінансові аспекти реформування пенсійних систем

  Authors: Sofiia Maslichuk

 21. Сутність банківського капіталу та його взаємозв'язок із поняттям "ресурси банку"

  Authors: Liliya Matlaga

 22. Модернізація операцій рефінансування банків як чинник стабілізації фінансово-кредитної сфери

  Authors: Olga Metlushko

 23. Диференціація макроекономічних передумов функціонування кредитного ринку крізь призму розвитку економічної думки

  Authors: Galina Myskiv

 24. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції

  Authors: Natalia Noginova

 25. Економічна оцінка боргової стійкості України

  Authors: Irina Fedorovych

 26. Взаємодія банків та кредитних фондів у сфері управління проблемними кредитами

  Authors: Dmytro Chekhovskyi

 27. Джерела методологічного забезпечення дослідження та розвитку фінансового ринку України

  Authors: Inna Chunytska

 28. Нормативно динамічна модель оцінювання ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів

  Authors: Nataliya Tkachenko Olena Shabanova

 29. Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції

  Authors: Yulia Shulyk

 30. ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION OF DISTRICTS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE

  Authors: Paweł Dziekański Andrzej Pawlik

 31. OCHRONA INFORMACJI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH. INSTYTUCJE I PODMIOTY FINANSOWE REALIZUJąCE OCHRONĘ INFORMACJI – ZARYS PROBLEMATYKI

  Authors: Antoni Olak

 32. Резерв сумнівних боргів: удосконалення методики розрахунку

  Authors: Nelia Proskurina

 33. До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства

  Authors: Tatyana Shmatkovska Victoria Iarosh

 34. Мінімізація Value-at-Risk портфеля фінансових активів як узагальнення класичної теорії портфеля

  Authors: Taras Zabolotskyy