ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.12, No.40

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2019-03-28

 1. Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності

  Authors: Volodymyr Boreiko

 2. Функційні й управлінські характеристики економічних реформ на національному та регіональному рівнях

  Authors: Vladimir Zakharchenko

 3. Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель

  Authors: Kateryna Pryshliak

 4. Іпотечне кредитування в Україні: передумови та сучасний стан

  Authors: Viacheslav Prosov

 5. Інструменти активізації підприємницького середовища на мезорівні

  Authors: Nataliia Smentyna Natalia Dobrova

 6. Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні

  Authors: Svitlana Аleksandrova Larysa Obolentseva Olga Radionova

 7. Екологічний аудит природних ресурсів АПВ

  Authors: Victoria Borysova

 8. Теоретико-методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю організації

  Authors: Nataliia Kondratenko Marina Novikova Militza Volkova

 9. Матриця вибору інструментів продакт плесменту у маркетинговій діяльності підприємств

  Authors: Oksana Polinkevych

 10. Здоров`я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні

  Authors: Liliya Barannyk

 11. Розвиток регіонального ринку праці в контексті формування економіки знань

  Authors: Halyna Zelinska

 12. Оцінка диференціації освітніх суспільних благ в умовах формування соціального капіталу і сталого розвитку економіки України

  Authors: Marianna Kychurchak

 13. Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку

  Authors: Iryna Vasylchuk

 14. Аналіз сучасних підходів до визначення поняття фінансової стійкості підприємства

  Authors: Leonid Debunov Alexander Yakovenko

 15. Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями

  Authors: Olha Demianchuk

 16. Моделювання механізму управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки професійних учасників фінансового ринку

  Authors: Nataliia Zatshosova

 17. Теоретичні аспекти формування податкового потенціалу банківської системи

  Authors: Lidiya Klyusko

 18. Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України

  Authors: Ihor Kulyniak Lyubov Prokopyshyn-Rashkevych Anastasiya Borodavko

 19. Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні

  Authors: Sofia Letniak

 20. Сучасні теоретичні підходи до оцінки стійкості фінансової системи країни

  Authors: Oksana Lisnichuk

 21. Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків

  Authors: Oleksandr Momot

 22. Діагностика фінансового стану підприємств як інструмент управління фінансовою безпекою

  Authors: Maruna Pataridze-Wushunska

 23. Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки

  Authors: Inna Tiutiunyk Yulia Humenna

 24. Роль державного регулювання розвитку недержавних пенсійних фондів

  Authors: Yaroslav Shymko

 25. Залежність рівня життя населення в Україні від політичних циклів

  Authors: Yuliia Shulyk Elina Moroz

 26. Оцінка правового поля укладання та здійснення угод консолідації банків в Україні та в міжнародному банківському секторі

  Authors: Katerina Shulga

 27. Домінанти облікової політики в управлінні експлуатаційними витратами авіакомпанії

  Authors: Larisa Gnylytska Ali Al-gazu

 28. Анкетування підприємств як технічний прийом аудиту податків

  Authors: Anastasiia Zinkevych

 29. Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя

  Authors: Olha Kryvytska

 30. Управліський аналіз як аналітична функція управлінського обліку

  Authors: Olha Osadcha Iryna Levytska

 31. Методологічні аспекти управління витратами закладами вищої освіти: завдання, принципи та функції

  Authors: Iryna Parasiy-Vergunenko

 32. Порівняльний аналіз динаміки інвестиційних інструментів у контексті гіпотези ефективного ринку

  Authors: Oksana Vasylieva Nataliia Maksyshko

 33. Теореико-ігрові моделі взаємодії виробника і посередника в каналі товароруху

  Authors: Natalia Danyliuk

 34. Системи електронного документообігу як імператив сучасних тенденцій інформатизації

  Authors: Nelia Mykytenko