ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Food Industry Economics >>

Vol.8, No.2

Publisher: Odessa national academy of food technologies

Publishing Date: 2016-03-10

 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  Authors: Каламан О.Б.; Молчановська А.С.

 2. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СЕЛЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

  Authors: Нікішина О.В.

 3. ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

  Authors: Руммо В.В.; Рожнатова М.В

 4. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ РИБИ ТА РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

  Authors: Самофатова В.А.; Паньків Ю.П.

 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ

  Authors: Янковий В.О.; Мельник Н.В.

 6. УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  Authors: Мельничук О.І.

 7. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Authors: Бондаренко С.А.; Селіхов С.В.

 8. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Тарасова Е.В.

 9. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

  Authors: Євтушевська О.О.

 10. СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК-ЛІДЕР – ЦЕ ПСИХОЛОГ І ВМІЛИЙ ПЕДАГОГ

  Authors: Ангєлов Г.В.; Стояно О.О.

 11. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  Authors: Ангєлов Г.В.; Дмитрашко С.А.

 12. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ФАХІВЦІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

  Authors: Ангєлов Г.В.; Черкаський А.В.