ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” >>

Vol.1, No.1

Publisher: Mukachevo State University

Publishing Date: 2014-07-14

 1. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Authors: G. Bashnjanin; I. Lintur

 2. РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

  Authors: T. Dudar; O. Dudar

 3. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА:АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

  Authors: M. Lendjel; N. Zhulkanych

 4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

  Authors: А. Paulyk

 5. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Authors: M. Pityulych; K. Voronych

 6. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ТЕНДЕНЦІЯ В РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

  Authors: S.Tovkanets; A. Tovkanets

 7. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК

  Authors: O. Shevchuk

 8. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНІ

  Authors: G. Bilak

 9. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

  Authors: А. Voytyuk

 10. СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І ЗЕД РЕГІОНУ

  Authors: L. Gazuda; M. Rubish

 11. СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЕТАПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

  Authors: Y. Zvonar

 12. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТТЯ

  Authors: І. Kovalchuk

 13. ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Authors: L. Kohut

 14. НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ З ПОЗИЦІЙ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

  Authors: V. Proskura

 15. ЕКОНОМІЧНА САМООРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  Authors: V. Slyusarenko

 16. РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАКАРПАТТЯ

  Authors: K. Khaustova

 17. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

  Authors: I. Balanjuk; L. Sas

 18. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

  Authors: M. Pytyulych

 19. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: V. Musatkina

 20. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО (ЦІЛІСНОГО) МАРКЕТИНГУ

  Authors: V. Pylypczuk; O. Dannikov

 21. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  Authors: M. Rega

 22. МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

  Authors: V. Rossokha; І. Tolmachev

 23. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ В УМОВАХ ВИХОДУ З КРИЗИ

  Authors: N. Bakaim

 24. УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЙОГО ІНФОРМАТИВНОСТІ

  Authors: A. Bodnarchuk

 25. ІПОТЕЧНІ ОПЕРАЦІЇ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ БАНКУ

  Authors: О. Hamkalo

 26. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  Authors: Y. Dankiv; M. Ostapyuk

 27. НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

  Authors: N. Ihnatyshyn; M. Ihnatyshyn

 28. РОЛЬ ІЄСП У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

  Authors: А. Lyzanets

 29. ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  Authors: S. Navrotskyy

 30. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В АУДИТІ ПРОЕКТІВ

  Authors: O. Romanenko

 31. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК БАЗА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  Authors: T. Chernychko

 32. ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В МЕЖАХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

  Authors: V. Hoblyk; V. Papp

 33. ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИБОРУ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  Authors: K. Puhachevska