ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” >>

Vol.2, No.2

Publisher: Mukachevo State University

Publishing Date: 2015-06-17

 1. МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Authors: Scherban T.D.

 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  Authors: Kashuba Y.

 3. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

  Authors: Klopov I.

 4. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ

  Authors: Kniazevych A.; Britchenko I.

 5. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

  Authors: Kovalenko O.

 6. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ

  Authors: Kraus N.

 7. СПЕЦИФІКА МІЖГАЛУЗЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

  Authors: Lendyel M.; Zhulkanych O.

 8. МІСЦЕ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТОРГНЕННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

  Authors: Likhonosova H.

 9. КУМУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  Authors: Marekha I.; Ivanchenko M.

 10. РОЛЬ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

  Authors: Mohyl'nyy O.

 11. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

  Authors: Simkiv L.

 12. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

  Authors: Ulianchenko O.

 13. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІН ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Authors: Stadnyts'ka Yu.

 14. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

  Authors: Bondarchuk L.; Hulivata I.

 15. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: Bukhalo O.

 16. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ФІРМИ

  Authors: Verhun V.; Stupnytskyy O.

 17. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Hudz' O.

 18. ДІАГНОСТИКА ЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: Kalinesku T.

 19. ПРОБНЫЙ МАРКЕТИНГ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

  Authors: Nagornij Y.

 20. НЕОБХІДНІСТЬ ОБ?РУНТОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  Authors: Orlova A.

 21. АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Gazuda L.; Saldan T.

 22. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ

  Authors: Temchenko A.

 23. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Authors: Bochko O.; Molnar M.

 24. AN ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY IN KHMELNYTSKYI REGION AND WAYS OF ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS IMPROVEMENT

  Authors: Larysa H.

 25. АКТИВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

  Authors: Zvonar Y.

 26. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

  Authors: Kovalenko O.; Yanchukov Y.

 27. ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄC

  Authors: Kozyrieva O.

 28. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ ДО 2020 РОКУ

  Authors: Nykytyk T.; Baula O.

 29. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

  Authors: Paulyk A.

 30. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

  Authors: Rovens'ka V.; Red'kina Yu.

 31. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

  Authors: Proskura V.

 32. EUROPEAN POLICIES AND STRATEGIES 2020 ? ADMINISTRATION, INDUSTRY, EDUCATION IN BULGARIA

  Authors: Petrova D.; Panko M.

 33. ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЕС НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

  Authors: Tkalenko S.

 34. ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY OF TRANSCARPATHIAN ENTERPRISES

  Authors: Feyer O.

 35. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  Authors: Khymynets V.

 36. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ РИБОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: Avgustova O.

 37. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ

  Authors: Burak I.

 38. ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  Authors: Vysochan O.

 39. СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ

  Authors: Furman T.

 40. ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

  Authors: Vlasiuk V.

 41. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

  Authors: Hoblyk V.; Korolovych O.

 42. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

  Authors: Maximova V.; Kuzina R.

 43. ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

  Authors: Markevych K.

 44. МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ

  Authors: Nikolaieva T.

 45. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  Authors: Syrychenko N.

 46. ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

  Authors: Pavlikha N.; Pavlova I.