ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Society. Document. Communication >>

Vol.1, No.9

Publisher: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Publishing Date: 2020-06-26

 1. ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

  Authors: Андрій Бойко-Гагарін

 2. СПАЛЕННЯ СЕЛА ОРИХІВЧИК НА ЛЬВІВЩИНІ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З УКРАЇНСЬКИМ ВИЗВОЛЬНИМ РУХОМ (1944 р.): ДОКУМЕНТАЛЬНЕ СВІДЧЕННЯ

  Authors: Микола Галів Анна Огар

 3. СУЧАСНА РЕКЛАМА ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАНАЛ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  Authors: Світлана Григораш Лілія Бурківська Ольга Лесюк

 4. КРИЗА ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДОКТРИНИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

  Authors: Борис Дем'яненко Віра Дем'яненко

 5. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ В МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  Authors: Олена Ісайкіна Алла Зленко

 6. СУЧАСНІ МОВНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

  Authors: Олег Калакура

 7. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА ДИЦИПЛІНА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ЯКІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ?

  Authors: Сергій Кулешов Вікторія Барабаш

 8. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

  Authors: Валерій Новородовський

 9. ПРОПАГАНДА ОБЛІГАЦІЙ ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН» (1916 р.)

  Authors: Світлана Орлик

 10. РОЛЬ НАУКОВОЇ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. О. ТЮЛЕНЄВА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В 30-ті – 60-ті рр. ХХ ст

  Authors: Наталія Шульга

 11. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЄКТУ «Я МАЮ ПРАВО»

  Authors: Ольга Юрченко Леся Халецька