ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРОПАГАНДА ОБЛІГАЦІЙ ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН» (1916 р.)

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 180-199

Keywords : Перша світова війна; Російська імперія; пропаганда; друковані засоби масової інформації; газета; військові позики; облігація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто і проаналізовано матеріали, котрі друкувалися на шпальтах газети «Киевлянин» для популяризації серед населення облігацій держаних внутрішніх військових позик у 1916 р. Звернуто увагу на те, що, починаючи з 1916 року, вперше, до підписки облігацій державних внутрішніх позик залучалися широкі маси міського та сільського населення. Тому саме в цей період шпальти місцевих газет рясніли оголошеннями та агітаційними статтями, які популяризували і пропагували випуски облігацій військових позик. Доведено, що в часи Першої світової війни друковані засоби масової інформації відігравали велике значення у формуванні суспільної думки. Усі газетні матеріали поділено на три групи: оголошення, замітки та статті, що дало можливість детально їх проаналізувати та дійти висновку про те, що всі вони мали відверто емоційне забарвлення, надсилали меседжі, котрі мали викликати у суспільства емоційну реакцію, збуджувати патріотичні настрої і спонукати до жертовності та благодійності. Таким чином відбувалася маніпуляція свідомістю читача, коригувалися його бажання, настрої, переконання, підказувався алгоритм подальших дій тощо. Водночас навколо цієї проблеми для пришвидшення прийняття «потрібного» рішення нагнітався загальний фон ситуації – створювався штучний ажіотаж. Встановлено, що деякі оголошення та статті супроводжувалися потужним пропагандистським пресингом, який апелював до патріотичних почуттів населення. До статті додаються повні тексти оголошень, повідомлень і статей з газети «Киевлянин» за 1916 р., що дало можливість наочно розглянути стиль та жанри викладення текстів, дослідити особливості застосування методів пропаганди й агітації у друкованих засобах масової інформації, які широко застосовувалися серед населення для популяризації облігацій державних позик в умовах війни. Тексти документів подаються мовою оригіналу, зі збереженням їхньої стилістики та використанням сучасних правил правопису.

Last modified: 2020-09-16 17:21:27