ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series "Social and Behavioral Sciences; Management and Administration" (psychological, economy, public administration). Category «B» >>

Vol.2, No.31

Publisher: State Institution Higher Educational «University of Educational Management»

Publishing Date: 2016-12-21

 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ПРОБЛЕМАМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

  Authors: Бондаренко Наталія Борисівна

 2. КАР’ЄРНІ ОРІЄНТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЧИННИК ЇХНЬОГО СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

  Authors: Бондарчук Олена Іванівна

 3. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (здобуття вищої освіти)

  Authors: Брюховецька Олександра Вікторівна

 4. SCHOOL CLIMATE AND CULTURE

  Authors: Małgorzata Wyżlic

 5. МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЮНАКІВ ДО ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

  Authors: Кримлова Юлія Михайлівна

 6. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КРИЗ КЕРІВНИКАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Authors: Москальова Алла Степанівна

 7. ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЯВЛЕННЯ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

  Authors: Папуша Владислав В'ячеславович

 8. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИНННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  Authors: Перегончук Наталія Василівна

 9. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Authors: Полякова Віталія Іванівна

 10. ПРОФЕСІЙНА «Я-КОНЦЕПЦІЯ» МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  Authors: Прокопенко Олена Антонівна

 11. МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЧИННИКІВ ТА УМОВ ДЛЯ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ

  Authors: Соломка Тамара Миколаївна

 12. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  Authors: Хілько Світлана Олександрівна