ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy >>

Vol.3, No.5

Publisher: Salim Durukoglu

Publishing Date: 2021-04-20

 1. "ABAY YOLU" DESTANSI ROMANININ YABANCI DİLE ÇEVİRİSİNİN DİLBİLİMSEL ANALİZİ

  Authors: Moldir SHOİMANOVA Gülgül KANSEİTOVA Zhumagul KANSEİTOVA

 2. KADIN İSTİHDAMININ SORUN VE ÇÖZÜMLERİ: TR62 ÇUKUROVA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

  Authors: Turan OĞLAKKAYA Mehmet Han OĞLAKKAYA

 3. CISCO DİJİTAL HAZIRLIK ENDEKSİNDE TÜRKİYE İÇİN PERSPEKTİFLER

  Authors: Ali İhsan ÇELEN

 4. CUMHURİYET DÖNEMİ KOZAN (ADANA) İLÇESİNİN NÜFUS COĞRAFYASI

  Authors: Güven ŞAHİN Çağatay AKYOL

 5. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜVENLİ GIDA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Authors: Nida BAYINDIR Nejla GÜLTEPE

 6. SAĞ POPÜLİZM VE FAŞİZM KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ: ENTEGRALİSTLER ÖRNEĞİ

  Authors: Özgür YILMAZ

 7. “TÜRK DÜNYASININ NAĞIL BAĞI MASAL BAHÇESİ”NDE SU KÜLTÜ

  Authors: Talha ÇİÇEK

 8. GPT3: DALL-E VE JL2P EKSENİNDE VERİ GÖRSELLEŞTİRME VE HAREKETLENDİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Authors: Ezgi ŞEN

 9. DÜNYADA OKUMA KÜLTÜRÜ VE ÇOCUK EDEBİYATI ALANLARINDA ÇALIŞAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

  Authors: Sevilay BULUT

 10. LİDERLİK DAVRANIŞI VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ

  Authors: Mehmet YILDIRIM

 11. ROUSSEAU’DA MODERN DEVLET KURAMININ KÖKENİNE, DOĞA DURUMU, TOPLUM SÖZLEŞMESİ VE GENEL İRADE BAĞLAMINDA KISA BİR BAKIŞ

  Authors: Sefa BAYGÜL

 12. ARAP BAHARI ÖNCESİ VE SONRASINA YÖNELİK TÜRK DIŞ POLİTİKASI: TUNUS, MISIR, BAHREYN VE YEMEN ÖRNEĞİ

  Authors: Cemaleddin GÜVENÇ

 13. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI

  Authors: Haydar EFE Funda KEMAHLI GARİPOĞLU Murat KIZIL Duygu BİBAR

 14. DUYUSAL PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE UYGULANAN DUYUSAL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Authors: Ali ELİBOL

 15. YOLCULARIN HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN MOBİL UYGULAMALARINI KULLANMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Authors: Nuriye GÜREŞ Mutlu Yüksel AVCILAR Seda ARSLAN

 16. İLETİŞİM BİLİMİNDE DİJİTAL OYUNLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

  Authors: Alp Eren ERBAY

 17. OGSP’NİN GELİŞİM SÜRECİ: BİR GÜVENLİK AKTÖRÜ OLARAK AB

  Authors: Aykut KARAKUŞ

 18. VİRAL PAZARLAMA ARACI OLARAK YOUTUBE VE DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: İRLANDA-DUBLİN ÖRNEĞİ

  Authors: Ayça ÇEKİN Gülçin ÖZBAY

 19. ÖĞRETMEN ADAYLARININ COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ “ÖĞRETMEN” VE “ÖĞRENCİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

  Authors: Yılmaz SARIER Şengül UYSAL

 20. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İNŞA SÜRECİNDE ÜST KİMLİK ÇIKMAZI

  Authors: Mustafa KOL

 21. SOSYAL MEDYADA KUSURSUZ HAYAT İLLÜZYONU: VLOGLAR VE GERÇEK HAYAT

  Authors: Cicek COSKUN

 22. OSMANLI DEVLETİ’NDE KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI SONRASINDA HALKIN TEPKİLERİNE DÂİR BAZI TESPİTLER

  Authors: Mustafa Fırat GÜL

 23. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ YAKINLARINDAKİ MAHALLELERDE DEĞİŞİMLER: İZMİR (TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

  Authors: İlgi ATAY KAYA

 24. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKIL ve ZEKÂ OYUNLARININ İLKOKULDA KULLANIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

  Authors: Dilek GÜNEŞ Eyup YÜNKÜL

 25. TEMSİL VE ADALET

  Authors: Ziynet BAHADIR

 26. ORTA ÇAĞ İSLÂM COĞRAFYASINDA ENDÜSTRİ ALANINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER

  Authors: Sedat BİLİNİR

 27. ENGİNAR (CYNARA SCOLYMUS): BESİN DEĞERİ VE OLASI SAĞLIK ETKİLERİ

  Authors: Şaziment KILIÇTAŞ Tuğçe ÖZLÜ Gökçen GARİPOĞLU

 28. YANLIŞ BİLİNÇ VE ÖZGÜR İRADE BAĞLAMINDA “DEVİL'S ADVOCATE” FİLMİNİN ANALİZİ

  Authors: Erdem ÇİLTAŞ

 29. ÇEVRE DİL BİLİMİ BAĞLAMINDA DAVID CRYSTAL’İN “DİLLERİN KATLİ” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

  Authors: Mehmet MİÇOOĞULLARI

 30. İZMİR METRO SİSTEMİ’NİN ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN DEMOGRAFİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİN İNCELENMESİ

  Authors: Gülsüm Ecem DEMİRDAĞ İrem AYHAN SELÇUK

 31. KİTAP iNCELEMESİ: ORTA HALLİ OSMANLILAR

  Authors: Rabia YURDAKÖK

 32. AMERİKALILARIN HARPUT’TAKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

  Authors: Murat ŞENGÖZ