ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

AZKA International Journal Of Zakat & Social Finance >>

Vol.1, No.2

Publisher: Akademi Zakat (AZKA), Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP)

Publishing Date: 2021-02-22

 1. Islamic Law And Indonesianness: Critical Study Of Graduations Dissertations Of Doctorate Program Of Islamic Law Islamic University Of Indonesia Yogyakarta

  Authors: Yusdani; Januariansyah Arfaizar; Muh Rizki

 2. Study On The Pesantren Education In The Perspective Of Kiai Sahal Mahfudh And Its Relevance With The Development Of Contemporary Pesantren

  Authors: Siti Umayah; Junanah

 3. Analisis Pemberhentian Hukum Hudud Kerana Pemeliharaan Maqasid Al-Shari’ah

  Authors: Mustafa Bin Mat Jubri Shamsuddin; Miszairi Sitiris

 4. Konsep Hospital Mesra Ibadah: Tadbir Urus Berasaskan Maqasid Al-Syariah Dan Peranan Zakat

  Authors: Ishak Mas'ud; Mohd Zulkifli Awang; Nurul Aisyah Amir Ramli; Surina Binti Mohamad Shafi

 5. Merakyatkan Institusi Zakat Menurut Perspektif Maqasid Syariah

  Authors: Mohd Izzuddin Bin Mohd Noor; Fatimah Nadirah Binti Mohd Noor; Farrah Yazmin Binti Aziz; Badriah Binti Nordin

 6. Keperluan Pematuhan Indeks Al-Maqasid Syariah Bagi Institusi Zakat Di Malaysia

  Authors: Ahmad Shukri Bin Yusoff; Rosli Bin Mokhtar

 7. Penentuan Skim Agihan Zakat Pendidikan: Kajian Di Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)

  Authors: Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki; Jasni Sulong; Hafizah Zainal

 8. Influence Of Taqwa (Piety) On Sustaining Corporate Governance Of Zakat Institutions

  Authors: Suhaimi Mhd Sarif

 9. Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal

  Authors: Awang Nib Zuhairi Bin Awang Ahmad; Hadenan Bin Towpek; Abdul Razak Bin Abdul Kadir

 10. Penggunaan Wang Bantuan Zakat Dalam Kalangan Asnaf Fisabilillah Dan Asnaf Gharim Di Universiti Teknologi Malaysia

  Authors: Naemah Binti Hamzah; Mohd. Nasir Bin Masroom; Aminuddin Bin Ruskam; Amir Irsyad Bin Saim