ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Biyo-İktidarı Spinoza ile Okumak

Journal: Toplum ve Demokrasi (Vol.10, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 13-21

Keywords : Spinoza; Biyo- İktidar; Foucault; Biyo-Politika;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Spinoza'nın Tanrıyı kavrama biçimi ve bununla bağlantılı olarak Tanrı-Doğa-İnsan ilişkisini benzersiz kurması onu dönemi içinde önemli bir noktaya taşır. O bir monisttir. Monist olması, onun Tanrı kavramını nasıl açılımladığı ile ilgilidir. Spinoza'ya göre; tüm doğa ve insanlar aslında, Tanrının (tek tözün) farklı “Attributumları”dır. Tanrının bir ereği yoktur hatta varlığını bile bilmez. Sadece kendini açılımlamak zorunda olduğu için bunu yapar. Dolayısıyla doğa ve doğadaki her şey “kendiliğinden” ve tek bir tözden meydana gelmiştir. Buna beden ve zihin de dâhildir. Beden, Spinoza'da zihin tarafından kuşatılan, edilgen, zihnin emir kulu değildir. Beden zihinle aynı töze sahip zihnin işleyişiyle aynı paralelde, hatta kimi yorumlara göre zihnin de önünde olan bir yapıdır. Bu bakış açısı, özellikle son dönem siyasal-felsefi akımları yoğun şekilde etkilemiş ve yeni tartışma zeminlerinin imkânlarını sağlamıştır. Bu bağlamda Çalışma, Foucault'un, Biyo-İktidar sarmalının birey üzerinde yarattığı yabancılaşmayı, Spinozacı bir teori ile aşmanın imkânlarını tartışacaktır.

Last modified: 2017-03-11 16:56:26