ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YOKSULLUK VE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Journal: Journal of Economics Business and Political Researches (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 29-48

Keywords : Yoksulluk; kırsal kalkınma; gap;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yoksulluk, bazı ülkelerde çok bazılarında az ama her ülkenin karşı karşıya olduğu bir olgudur. Devletlerin vatandaşını koruması, sosyo-ekonomik ve refah düzeyinin artmasını sağlayıcı tedbirler alması sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bu çalışmanın amacı da kırsal kesim yoksulluğuna dikkat çekmek, kırsal kesime yönelik uygulanan kırsal kalkınma politikalarının yoksulluğu azaltıcı etkisinin önemini vurgulamaktır. Bu amaçla, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu kırsal kalkınma politikalarının yoksulluğu olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.

Last modified: 2017-04-09 22:13:22