ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Lâle Devri’nde Eyüp Kazası’nda Sosyal Hayattaki Değişim Göstergesi Olarak: Boşanmalar

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 102-118

Keywords : Eyüp; Lâle Devri; Boşanma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Her toplumda olduğu gibi Osmanlı'da da aile kurumu zaman zaman bazı sebeplerle isteyerek veya istemeyerek boşanma ile sona erebiliyordu. İ�slâm hukukunu referans alan Osmanlı'da üç çeşit boşanma vardır. Erkeğin iradesi ile eşini boşaması (talâk), kadının bazı gerekçelerle müracaatı sonucu mahkemenin boşaması (tefrî�k) ve genellikle kadının teklifi, erkeğin de kabul etmesiyle gerçekleşen anlaşmalı boşanma (hul' veya muhâlaa). Bu boşanma çeşitlerinin örneklerini Eyüp'te de bol miktarda görmek mümkündür. Bu makalede Eyüp kazasındaki boşanmaları Şer'iye Sicillerindeki örneklerle ele alarak Lâle Devrindeki artışın bozulma mı yoksa kadınların medeni cesaretlerinin göstergesi mi olduğu açıklanmaya çalışılacaktır.

Last modified: 2017-05-02 20:35:42