ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Journal of History and Future >>

Vol.3, No.1

Publisher: Celal Öney

Publishing Date: 2017-04-24

 1. Ahlakçılık Düşüncesi Bağlamında Nurettin Topçu’nun İslamcılık Eleştirisi

  Authors: Fahri YETİM

 2. I. Dünya Savaşı Öncesi Doğuda KürtErmeni Mücadelesi, Hükümetin Uygulamaları ve Kürtlerin Hükümete Tepkisi

  Authors: Ersin KIRCA

 3. Kastamonu Vilâyet Salnâmelerine Göre: Tosya’da Eğitim (1869-1903)

  Authors: Ercan ÇELEBİ

 4. Karl Marx, Yahudi Sorunu Bağlamında Sivil Toplum Ve Politik Toplum

  Authors: Yunus ENTERİLİ

 5. Lâle Devri’nde Eyüp Kazası’nda Sosyal Hayattaki Değişim Göstergesi Olarak: Boşanmalar

  Authors: Yasemin KESKİN

 6. Tanzimat’ın Ardından Osmanlı Devletindeki İdari İşlemlerde Türkçe Yerine Mahalli Dillerin Kullanılması Teşebbüsleri ve Alınan Önlemler

  Authors: Rıfat GÜNALAN; Niyazi ÇİÇEK

 7. Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Köstendil (Ilıca) Mahalleleri

  Authors: Musa SEZER

 8. Tanzimat Dönemi Ayıntab’da Bazı Toplumsal Olaylar

  Authors: Özlem Muraz BUDAK

 9. Tarih Yazımında Hatırat Ve Günlüklerin Yeri ve I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi Örneği

  Authors: Bahattin DEMİRTAŞ

 10. Oğuz Kağan Destanındaki İktidar Yapısı

  Authors: İslam KAVAS

 11. Eynesil: Tarihçesi ve Ad Menşei

  Authors: Mevlüt KAYA

 12. Osmanlı Başkentinde Kölelerin Durumu Ve Azatları: Galata Örneği (1718-1730)

  Authors: Mustafa AKBEL

 13. Azerbaycan Atabeyleri İldenizlilerin Yıkılışı

  Authors: Hüseyin KAYHAN

 14. XIX. Yüzyılda Halep Vilayetinin Etnik* Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

  Authors: Hakan AKKÖZ

 15. Türk - Macar İlişkilerine Dair Türkçe Makaleler Kaynakça Denemesi

  Authors: Alev DURAN; Fatma Çalık ORHUN