ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

On Orlicz Difference Sequence Spaces

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 119-136

Keywords : Fark dizi uzayı; çok indisli dizi uzayı; Orlicz fonksiyonu; AK-BK uzayı; toplojik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstract: The main aim of this article is to generalize the famous Orlicz sequence space by using difference operators and a sequence of non-zero scalars and investigate some topological structure relevant to this generalized space. Key words: Difference sequence space, multiplier sequence space, Orlicz function, AK-BK space, topological isomorphism and Köthe-Toeplitz dual. Orlicz Fark Dizi Uzayları Üzerine Özet: Bu makalenin amacı, sıfırdan farklı skalerlerden oluşan bir diziyi ve fark operatörlerini kullanarak Orlicz dizi uzaylarını genelleştirmek ve bu yeni tanımladığımız uzayın topolojik yapısını incelemektir. Anahtar kelimeler: Fark dizi uzayı, çok indisli dizi uzayı, Orlicz fonksiyonu, AK-BK uzayı, toplojik izomorfizm, Köthe-Toeplitz duali.

Last modified: 2017-08-01 22:22:46