ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.5, No.1

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2010-06-27

 1. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'ndan Zygoribatula Berlese, 1916 ve Eupelops Ewing, 1917 (Oribatida: Oribatulidae, Phenopelopidae) Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar

  Authors: Abdulkadir Taşdemir;Elif Sarı;Nusret Ayyıldız

 2. Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod- 13-en-15,16-olide Bileşiğinin İzole Edilmesi

  Authors: Çiğdem Karabacak;Tahir Tilki;Mustafa Cengiz

 3. 1-20 MeV Enerji Aralığında 230,232Th ve 236,238,239,240,241,242,244Pu Çekirdeklerinin Nötronlarla Oluşturulan Fisyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması

  Authors: Mustafa Yiğit;Mehmet Korkmaz;Mehtap Günay;Başar Şarer

 4. Türk Hızlandırıcı Merkezi Infrared Serbest Elektron Lazer Laboratuarı için Kontrol Sistemi

  Authors: Emre Eroğlu;İlhan Tapan;Suat Özkorucuklu

 5. On an Extension of the Exponential and Weibull Distributions

  Authors: Salih Çelebioğlu

 6. Interstitial and Phytal Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) inhabiting the Mediolittoral Zone of the Datça-Bozburun Peninsulas (Muğla, Turkey)

  Authors: Alp Alper;Süphan Karaytuğ;Serdar Sak

 7. Experimental and Theoretical 15N NMR and 1JCH Spin-Spin Coupling Constants Investigation of 1-Phenylpiperazine

  Authors: Özgür Alver;Cemal Parlak

 8. On Fuzzy δ-I-Open Sets and Decomposition of Fuzzy α-I-continuity

  Authors: Şaziye Yüksel;Eser Çaylak;Ahu Açıkgöz

 9. On Orlicz Difference Sequence Spaces

  Authors: Hemen Dutta

 10. Cyclamen alpinum (hort. Dammann ex Sprenger, 1892)'un Morfolojisi, Ekolojisi ve Sitolojisi

  Authors: Oral Şahin;Betül Bürün

 11. Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster (mwh x flr)'de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi

  Authors: Rabia Sarıkaya;Mahmut Selvi;Nagihan Akkaya;Melike Acar;Figen Erkoç

 12. Dikdörtgenler Prizması İçerisindeki Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketleri ve Doğal Konveksiyon Hareketlerinin İncelenmesi

  Authors: Ramazan Selver;Ela Katı

 13. A New Jelly Ascomycetous Genus Record for Turkish Mycobiota

  Authors: Ilgaz Akata;Abdullah Kaya

 14. [N,N'-Bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) Kompleksinin Sentezi ve DNA Etkisinin İncelenmesi

  Authors: Mürsel Arıcı;Hasan Nazır

 15. Determination of the Dissociation Constant of Some Substituted Phenols by Potentiometric Method in Acetonitrile-Water Mixtures

  Authors: Güzide Ertokuş;Ahmet Aktaş

 16. Besinin Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Larva ve Pupunun Toplam Lipid, Yağ Asidi Oranlarına ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri

  Authors: Pelin Üstüner;Leyla Kalyoncu;Abdurrahman Aktümsek