ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Antalya Batı Kıyılarının (Antalya – Kalkan) Makrobentik Deniz Algleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.6, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 91-98

Keywords : Akdeniz; makrobentik deniz algleri; Rhodophyta; Heterokontophyta; Chlorophyta;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu araştırma Antalya batı kıyıları (Antalya – Kalkan)'nda dağılım gösteren makrobentik deniz alglerinin belirlenmesi amacıyla 5 istasyonda (Lara, Phaselis, Beymelek, Kaş, Kalkan) mevsimsel örneklemelerle yürütülmüştür. Çalışma sonunda; Antalya batı kıyılarında makrobentik deniz alglerinden Rhodophyta ait 17; Heterokontophyta'dan 13 ve Chlorophyta'dan 6 olmak üzere toplam 36 takson belirlenmiştir. Bazı indikatör alg türleri ve bunların oranları dikkate alındığında bölgenin henüz temiz karakterde olduğu ve vejetasyonunun Doğu Akdeniz'in genel vejetasyonu ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Rhodophyta'dan 4; Heterokontophyta'dan 3 ve Chlorophyta'dan 1 taksonun bölgenin yaygın türleri oldukları sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Akdeniz, makrobentik deniz algleri, Rhodophyta, Heterokontophyta,Chlorophyta Abstract: This study has been carried out with seasonal samples in five stations in order to determine macrobenthic marine algae in West coast of Antalya (Lara, Phaselis, Beymelek, Kaş, Kalkan). At the end of study, In total, 36 taxa including Rhodophyta (17 taxa), Heterokontophyta (13 taxa), Chlorophyta (6 taxa). The some indicator species and their rates are shown that the region is still clear and the vegetation of this region is similar to general vegetation structure of East Mediterranean. In conclusion, it is found that Rhodophyta 4 (taxa); from Heterokontophyta 3 (taxa); from Chlorophyta 1 (taxa) are common species of this region. Key Words: Mediterrenean, macrobenthic seaweeds, Rhodophyta, Heterokontophyta, Chlorophyta

Last modified: 2017-08-01 22:29:03