ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Polipirolün Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografide Potansiyometrik Dedektör Olarak Kullanımı

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.6, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 127-139

Keywords : Sülfonamit; Polipirol; Potansiyometrik dedektör; HPLC;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada 4 adet sülfonamit grubu bileşiğin (sülfonilamit, sülfodiazin, sülfometazin, sülfomonometoksin) kromatografik davranışları, polipirolün potansiyometrik dedektör olarak kullanıldığı HPLC yöntemi ile incelenmiştir. %15, 30, 40 ve 50 (v/v) asetonitril-su ikili karışımlarında pH 1,5-7,0 aralığında hazırlanan Britton-Robinson tampon çözeltileri kullanılarak asetonitril-su oranı ve pH etkisi belirlenmiştir. Polipirol potansiyometrik dedektör, camsı karbon yüzeyinde pirolün elektropolimerizasyonu ile hazırlanmıştır. Bileşiklerin tayin limitleri sülfonilamit için 1,92.10-6 M; sülfodiazin için 2,12.10-6 M; sülfomerazin için 1,83.10-6 M; sülfomonometoksin için 1,25.10-6 M olarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sülfonamit, Polipirol, Potansiyometrik dedektör, HPLC Abstract: In this study, the chromatographic behaviors of four sulfonamides (sulfanilamide, sulfadiazine, sulfamerazine, sulfamonomethoxine) were investigated by a HPLC using polypyrrole as a potentiometric detector. The effect of acetonitrile-water ratio and pH were determined for %15, 30, 40 and 50 (v/v) acetonitrile/water binary mixture between pH 1.5 and 7.0 prepared Britton-Robinson buffers,. The polypyrrole potentiometric detector was prepared by electropolymerization on the surface of glassy carbon. Detection limits of these compounds were calculated as: 1.92.10-6 M for sulfanilamide; 2.12.10-6 M for sulfadiazine; 1.83.10-6 M for sulfamerazine; 1.25.10-6 M for sulfamonomethoxine. Key words: Sulfonamide, Polypyrrole, Potentiometric detector, HPLC

Last modified: 2017-08-01 22:29:03