ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

N2O2 Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Sentezlenen Cu(II) Kompleksinin X-Işını Yapısı ve Termal Özelliği

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.8, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 163-174

Keywords : Schiff bazı; Tek Kristal; X-ışınları analizi; Termal analiz;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Cu(II) kompleksinin X-ışınları moleküler yapısı 293 K'de tayin edildi. Cu (II) kompleksi monoklinik yapıda ve uzay grubu P21/n a= 12.4007(14), b= 8.4476(9), c= 20.0286(12) Ã…, β= 97.291(7)°. Termal davranışları diferansiyel termal analiz ve termogravimetrik analiz ile incelendi. Ayrıca Schiff bazı ligandının karakterizasyonunda elementel analiz, IR, UV-vis spektroskopisi, termal analiz, 1H-NMR ve 13C-NMR yöntemlerinden faydalanıldı. Anahtar kelimeler: Schiff bazı, Tek Kristal, X-ışınları analizi, Termal analiz The X-Ray Molecular Structure and Thermal Behaviour of Cu (II) Complex, Synthesis With N2O2 Type Schiff Base Ligand Abstract: The X-ray molecular structure of Cu (II) complex at 293 K has been determined. The Cu (II) complex, has been prepared and structurally and thermal characterized. The complex crystallizes in monoclinic space group P21/n with a= 12.407(14), b= 8.4476(9), c= 20.0286(12) Ã…, β= 97.291(7)°. The thermal behavior of the compound was investigated by differential thermal analysis and thermogravimetry. Additionally, Schiff base ligand also characterized by elemental analysis, IR, UV-vis spectroscopy, thermal analysis, 1H-NMR and 13C-NMR. Key words: Schiff base, Single crystal, X-ray analysis, Thermal analysis

Last modified: 2017-08-02 17:53:18