ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hirfanlı Baraj Gölü'nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)'nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 154-162

Keywords : Hirfanlı Baraj Gölü; Cyprinus carpio; Tinca tinca; boy-ağırlık ilişkisi; kondisyon faktörü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, Mart 2004-Ağustos 2005 tarihleri arasında Hirfanlı Baraj Gölü'nden yakalanan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)'da boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri ile mevsimsel kondisyon faktörleri incelenmiştir. Çatal boy ve ağırlık değerleri C. carpio'da 11,3-45,4 cm ve 30-1834 g, T. tinca'da ise 13,9-30,0 cm ve 38-470 g arasında değişmiştir. C. carpio ve T. tinca'nın tüm örnekleri için boy-ağırlık ilişkisi sırasıyla W=0,0218 L2,967 (r2=0,992) ve W=0,0102 L3,152 (r2=0,970) olarak belirlenmiştir. İki balık türünün total, çatal ve standart boyları arasında kuvvetli ilişkiler tespit edilmiştir. (P < 0,001) Mevsimsel kondisyon faktörü değeri C. carpio'da 1,6706-2,2744 (ortalama 1,9732), T. tinca'da 1,2826-1,9661 (ortalama 1,6472) arasında değişim göstermiştir. Anahtar kelimeler: Hirfanlı Baraj Gölü, Cyprinus carpio, Tinca tinca, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü Length-Weight and Length-Length Relationships, and Seasonal Conditon Factors of Cyprinus carpio L., 1758 and Tinca tinca (L., 1758) Inhabiting Hirfanlı Dam Lake In this study, the lenght-weight and length-length relationships, and seasonal condition factors of Cyprinus carpio L., 1758 and Tinca tinca (L., 1758) collected from Hirfanlı Dam Lake between March 2004-August 2005 were examined. Fork lengths and weights ranged between 11,3-45,4 cm and 30-1834 g for C. carpio, and between 13.9-30.0 cm and 38-470 g for T. tinca, respectively. Lenght-weight relationships for all specimens of C. carpio and T. tinca were found as W=0.0218 L2.967 (r2=0.992) and W=0.0102 L3.152 (r2=0.970), respectively. All length-length relationships were highly significant (P < 0.001). The seasonal condition factor values varied between 1.6706-2.2744 (mean=1.9732) in C. carpio and between 1.2826-1.966 (mean=1.6472) in T. tinca. Key words: Hirfanlı Dam Lake, Cyprinus carpio, Tinca tinca, length-weight relationship, condition factor

Last modified: 2017-08-02 17:55:03