ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

3,4,5-trimetilpirazolün Sentezi. 100K'de Tek Kristal X-Işınları Yapısı ve Termal Özellikleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 200-210

Keywords : 3; 4; 5-trimetilpirazol; tek kristal X-ışınları analizi; termal analiz; katemer;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: 3,4,5-tirmetilpirazol (tmp) bileşiğinin X-ışınları moleküler yapısı 100 K'de tayin edildi. Bileşik N-H protonları ile katemer yapı oluşturacak şekilde kristallenir. Termal davranışları diferansiyel termal analiz ve termogravimetrik analiz ile incelendi. Ayrıca karakterizasyonda elementel analiz, IR, UV-vis spektroskopisi, 1H-NMR ve 13C-NMR yöntemlerinden faydalanıldı. Anahtar kelimeler: 3,4,5-trimetilpirazol, tek kristal X-ışınları analizi, termal analiz, katemer Synthesis of 3,4,5-trimethylpyrazole. Single Crystal X-ray Molecular Structure at 100 K and Thermal Behaviour The X-ray molecular structure of 3,4,5-trimethylpyrazole (tmp) at 100 K has been determineted. The compound cyristallizes as a catemer with the N-H protons located. The thermal behaviour of the compound was investigated by diferantial thermal analysis and thermogravimetry. Additionally, compound also characterized by elementel analysis, IR, UV-vis spectroscopy, 1H-NMR and 13C-NMR. Key words: 3,4,5-trimethylpyrazole, single crystal X-ray analysis, thermal analysis, catemer

Last modified: 2017-08-02 17:55:03