ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD FOR SOLVING A CLASS OF SINGULAR TWO-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 70-76

Keywords : Tekil nokta; Tekil iki-nokta sınır değer problemleri; Diferansiyel dönüşüm yöntemi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstract: This paper applies the differential transform method to search for semi numerical-analytical solutions of a class of singular two-point boundary value problems. To make clear and illustrate the features and capabilities of the presented method, four examples are carried out. The results demonstrate the computational efficiency and reliability of the method. Keywords: Singular point, Singular two-point boundary value problems, Differential transform method Mathematics Subject Classifications (2000): 65L10, 34B05 BİR TÜR TEKİL İKİ-NOKTA SINIR DEĞER PROBLEMLERİNİN DİFERANSİYEL DÖNÜŞÜM METODU İLE ÇÖZÜMÜ Özet: Bu makale, bir tür tekil iki-nokta sınır değer problemlerinin yarı sayısal-analitik çözümlerinin diferansiyel dönüşüm yöntemi ile elde edilişini ele almaktadır. Yöntemin özelliklerini açığa vurmak ve işlerliğini örneklendirmek için dört örnek ele alındı. Elde edilen sonuçlar, metodun hesaplanabilirlik açısından güvenilirliğini ve etkinliğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Tekil nokta, Tekil iki-nokta sınır değer problemleri, Diferansiyel dönüşüm yöntemi

Last modified: 2017-09-08 22:19:50