ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.1, No.1

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2006-06-01

 1. DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD FOR SOLVING A CLASS OF SINGULAR TWO-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS

  Authors: Vedat ERTÜRK

 2. MOLECULAR STRUCTURE AND VIBRATIONAL FREQUENCIES OF

  Authors: Fatih UCUN

 3. M(1,6-HEXANEDİTHİOL)Ni(CN)4 BİLEŞİKLERİNİN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ (M=Ni, Cd, Co, Mn VE Zn)

  Authors: Zeki KARTAL;Tuğba TÜRK

 4. IMMUNOHISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF CHOLECYSTOKININ AND HISTAMINE IN GASTROINTESTINAL TRACT IN FLOWER FISH

  Authors: Nurgül ŞENOL

 5. ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ

  Authors: Hasan KALYONCU

 6. A THEORETICAL INVESTIGATION OF PENDANT 13C NMR SPECTROSCOPY FOR CDn GROUPS

  Authors: Azmi GENÇTEN

 7. DUAL TIMELIKE NORMAL AND DUAL TIMELIKE SPHERICAL CURVES IN DUAL MINKOWSKI SPACE

  Authors: Mehmet ÖNDER

 8. DOES JASMONIC ACID PREVENT THE GERMINATION

  Authors: Kürşat ÇAVUŞOĞLU

 9. General Characteristics of Flora and Vegetation Formations of Eastern Anatolia Region and Its Environs (Türkiye)

  Authors: Münir ÖZTÜRK;dem TATLI;Hasan ÖZÇELİK;Lütfi BEHÇET

 10. DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD FOR SOLVING A CLASS OF SINGULAR TWO-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS

  Authors: Vedat ERTÜRK

 11. MOLECULAR STRUCTURE AND VIBRATIONAL FREQUENCIES OF

  Authors: Fatih UCUN

 12. M(1,6-HEXANEDİTHİOL)Ni(CN)4 BİLEŞİKLERİNİN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ (M=Ni, Cd, Co, Mn VE Zn)

  Authors: Zeki KARTAL;Tuğba TÜRK

 13. IMMUNOHISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF CHOLECYSTOKININ AND HISTAMINE IN GASTROINTESTINAL TRACT IN FLOWER FISH

  Authors: Nurgül ŞENOL

 14. A THEORETICAL INVESTIGATION OF PENDANT 13C NMR SPECTROSCOPY FOR CDn GROUPS

  Authors: Azmi GENÇTEN

 15. ISPARTA BÖLGESİNDEKİ GÜL YAĞININ KİMYASAL İÇERİĞİNİN GC-MS VE FTIR SPEKTROSKOPİSİ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

  Authors: Belgin BARDAKÇI

 16. DUAL TIMELIKE NORMAL AND DUAL TIMELIKE SPHERICAL CURVES IN DUAL MINKOWSKI SPACE

  Authors: Mehmet ÖNDER

 17. Gama Kameraların Kalite Kontrol Testleri

  Authors: Duygu TUNÇMAN;Bilal KOVAN;Leyla POYRAZ;Veli ÇAPALI;Bayram DEMİR;Cüneyt TÜRKMEN

 18. Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)'ndeki Çapak Balığı, Abramis brama (L., 1758)'nın Yaşı, Büyümesi ve Üreme Dönemi

  Authors: Savaş YILMAZ;Mesut ERBAŞARAN;Okan YAZICIOĞLU;Nazmi POLAT

 19. Farklı Yapıdaki Organik Patlayıcı Maddelerin LC-MS-MS ile Belirlenmesi

  Authors: Nilgün ŞEN;Uğur ÜZEK;Çağdaş AKSOY;Taner BORA;Orhan ATAKOL

 20. EDİTÖRE MEKTUP

  Authors: Hasan ÖZÇELİK;Ahmet KOCA;İbrahim TAVUÇ;Belkıs MUCA;Özlem BEBEKLİ

 21. Farklı Yoğunluktaki Malzemelerin Nötron Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi

  Authors: Demet SARIYER;Rahmi KÜÇER

 22. Isparta İl Merkezindeki İş Yerlerinde Atmosferik Radon Ölçümleri

  Authors: Mehmet KÜRKÇÜOĞLU;Fatih TOZUN

 23. Benzen ve Su Çözeltilerinde α-Fenil-N-Tert-Bütil Nitrone'nin Bazı Radikal Ürünlerinin Teorik Optimize Yapıları ve İnce Yapı Çiftlenim Sabitleri

  Authors: Sinem GÜRKAN AYDIN;Fatih UCUN

 24. 16O+16O Esnek Saçılmasının 5 MeV/n Civarında Sığ Ek-Potansiyeller Kullanılarak Tek-Kanal Optik Model Analizleri

  Authors: Mehmet KÜRKÇÜOĞLU;Merve TÜLÜLER

 25. Nanokil Katkılı PAN Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu

  Authors: Selda ÖZEK;Şengül ÇİFTÇİ;Fethiye GÖDE;Kasım AKSOY;Sennur ALAY AKSOY

 26. Nanokil Katkılı PVA/Kitosan Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu

  Authors: Şengül ÇİFTÇİ;Selda ÖZEK;Sennur ALAY AKSOY;Kasım AKSOY;Fethiye GÖDE

 27. DOES JASMONIC ACID PREVENT THE GERMINATION

  Authors: Kürşat ÇAVUŞOĞLU

 28. ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ

  Authors: Hasan KALYONCU