ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Osmaniye’de Günlük Toplam Güneş Işınım Ölçümleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 97-105

Keywords : Güneş Işınımı; toplam ışınım; Akdeniz bölgesi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, güneşten gelen toplam ışınımı ölçmek amacıyla OKÜMERLAB (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı, En: 37.04227 N; Boy:36.22134 E, Osmaniye/Türkiye) binasının çatı katına yerleştirilen Eppley Black and White Pyranometer(Model 8-48 ölçüm cihazı kullanılmıştır. Bir yıl boyunca (Mayıs 2013 – Nisan 2014) dakikalık olarak milivolt cinsinden alınan veriler kişisel bir bilgisayar yardımıyla saatlik, günlük ve aylık olarak W/m2 cinsinden enerji birimine dönüştürülmüştür. Yatay yüzeye gelen toplam ışınım 1662322.88W/m2 olarak hesaplanmıştır. Günlük toplam global güneş ışınımının aylık ortalama değerleri 4755.43 W/m2 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, günlük ortalama global güneş ışınımı 396.29 W/m2 olarak bulunmuştur. En yüksek toplam ışınım değerleri haziran ayında 528.33W/m2ölçülürken en düşük toplam değerleri sırasıyla 201.23 W/m2olarak aralık ayında ölçülmüştür. Anahtar kelimeler: Güneş Işınımı, toplam ışınım, Akdeniz bölgesi Daily Global Solar Radiation Measurements in Osmaniye Abstract: In this study, Eppley Black and White Pyranometer (Model 8-48) instrument located on the roof of OKUMERLAB (Central Laboratory of Osmaniye Korkut Ata University, Lat: 37.04227 N; Long: 36.22134 E, Osmaniye/Turkey) was used to measure solar global radiation. The data received in minutes in terms of millivolts during one year period (May 2013 to April 2014) were converted to energy unit as hourly, daily and monthly in terms of W/m2 using a personal computer. Daily total global radiation on a horizontal surface was calculated as1662322.88 W/m2. Values of monthly average of daily global solar was measured as4755.43 W/m2. It was also found that the average daily total radiation wasas396.29 W/m2. While the highest global solar radiation was obtained in June to be 528.33W/m2, the lowest values were obtained in Decemberas201.23 W/m2. Key words: Solar radiation, global radiation, Mediterranean region

Last modified: 2017-09-08 22:23:38