ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YENİ MEDYADA SANAT YÖNETİMİ

Journal: Yıldız Journal of Art and Design (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 52-66

Keywords : Yeni Medya; Sanat Yönetimi; Masaüstü Yayıncılık;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte insanların hayatında büyük değişimler yaşanmaktadır. Buna paralel olarak sanat kavramı da bu büyük değişimden nasibini almaktadır. Gerek plastik sanatlar gerekse müzik ve sahne sanatları üretilirken teknolojinin bütün olanaklarından faydalanılmaktadır. Bunların yanında teknoloji kullanımının masaüstü yayıncılıkta, klasik sanatlara oranla çok daha etkili olduğu görülmektedir. Masaüstü yayıncılığın içerisinde yer alan medya tasarımının klasik sanatlardan bir diğer farkı da ticari amaçla yapılıyor olmasıdır. Yazılı basın, basılı reklamlar, radyo ve televizyon yapımcılığında estetik kaygıların yanında; izleyici, dinleyici ve kullanıcıların eğilimleri de oldukça önemlidir. İnsanlar, medyaya duyduğu ihtiyacı karşılamak için gün geçtikçe daha fazla olmak üzere internet tabanlı uygulama ve içerikleri tercih etmektedir. İnternetin kullanım alanının her geçen gün genişlemesi, internet kullanan cihazların çeşitlenmesi ve bu cihazların daha ergonomik hale gelmesi, insanların yeni medyaya giderek daha fazla ilgi göstermesine neden olmaktadır. Aynı zamanda bu alanda estetik kaygıların bir disipline bağlanması gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Ticari kaygılar nedeniyle sadece tasarımcının ruh dünyasına bırakılamayacak yeni medya tasarımında da özellikle kullanıcı davranışlarının izlenmesi ve bu veriler doğrultusunda yeni medya sanatı oluşturulmalıdır. Henüz yeni bir sanat dalı olan yeni medya sanatında estetik kaygıların ve kullanıcı dinamiklerinin birlikte değerlendirilerek hareket edilmesi, bu alanda bir sanat yönetimi ihtiyacını doğurmaktadır. Plastik sanatlar ve müzik ve sahne sanatları masaüstü yayıncılığa göre çok daha eskiye dayandığı için sanat yönetimi kavramı daha yerleşik bir hal almıştır. Henüz yeni bir alan olan ve masaüstü yayıncılığın içerisinde değerlendirebileceğimiz yeni medyada da sanat yönetimi kavramının oluşturulabilmesi için bu çalışmada geleneksel sanatlardaki sanat yöneticiliği irdelenmiş ve kullanıcı dinamiklerini de göz önüne alınarak yeni medyada sanat yöneticiliğinin şablonu oluşturulmuştur. Bu çalışmada yeni medyayı oluşturan en önemli unsurlardan birisi olan internet haber sitelerinin tasarımı incelenmiştir. Uzmanların görüşlerine başvurulup aynı zamanda gözlemlere yer verilen bu çalışmada, internet haber siteleri oluşturulurken tasarım aşamasında sanatsal kaygılar ve kullanıcı pratikleri başta olmak üzere önemli başlıklar çıkarılmış, kullanıcı pratiklerinin izlenmesinde kullanılan teknolojiler incelenmiştir. Bu bağlamda yeni medyada sanat yönetimi ile ilgili genel bir şablon çizilmiştir.

Last modified: 2017-10-11 22:34:25