ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gama Kameraların Kalite Kontrol Testleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ; ;

Page : 75-84

Keywords : Gama kamera; NEMA; kalite kontrol test;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Nükleer tıbbın amacı hastalıkların teşhisi ve tedavisidir. Nükleer tıptaki rutin bir görüntüleme işleminde radyonüklidler kullanılır. Radyonüklidler organa özel bir kimyasal bileşik ile radyofarmasötik form oluşturulmak üzere birleştirilir. Bu radyofarmasötikler hasta vücuduna enjeksiyon, yutma veya soluma yolu ile verilir. Radyofarmasötiğin radyoaktif kısmı gama ışınları yayar ve bu ışınlar gama kamera tarafından dedekte edilir. Böylece anormal fizyolojik ve metabolik faaliyetler hedef organlarda tespit edilir. Gama kamera görüntü kalitesi düzenli kalite kontrol testlerine sıkı şekilde bağlıdır. Görüntü kalitesini etkileyen homojenite, rezolüsyon, kolimasyon gibi birçok faktör vardır. Gama kameraların performanslarını kontrol etmek için yapılan testlerde National Electrical Manufacturers Association (NEMA) standartları uygulanır. Bu çalışmada bölümümüzdeki gama kameranın günlük, haftalık ve aylık kalite kontrol testleri yapılmıştır. NEMA standartlarına göre yapılan kalite kontrol testleri uygun sonuçlar vermiştir. Anahtar kelimeler: Gama kamera, NEMA, kalite kontrol test Quality Control Tests of Gamma Cameras Abstract: Thepurpose of nuclear medicine is diagnosis and treatment of diseases. Radionuclides are used in a routine imaging procedures of nuclear medicine. Radionuclides are combined with a chemical compound specified to related organ to form a radiopharmaceutical. These radiopharmaceuticals are introduced into patient's body by injection, swallowing or inhalation. The radioactive part of radiopharmaceutical emits gamma radiations and these gamma rays are detected by a gamma camera.Thus, the abnormal physiological and metabolic activities are detected in target organs. The gamma camera image quality is strictly dependent on regular quality control tests. There are a lot of numbers of factors that contribute to the image quality such as uniformity, resolution and collimation. For the performance checking of the gamma cameras, the National Electrical Manufacturers Association (NEMA) standards are applied. In this study, daily, weekly and monthly quality control tests of gamma camera installed in our department were performed. Performed quality control tests according to NEMA standards yielded acceptable results. Key words:Gamma camera, NEMA, quality control test

Last modified: 2017-11-16 22:07:11