ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Diffusion Approximation with Henyey-Greenstein Phase Function Using UN Method

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 87-91

Keywords : Difüzyon yaklaşımı; Henyey-Greenstein faz fonksiyonu; UN metodu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstract: U1 and P1 approximations are applied to one-dimensional neutron transport equation and Henyey- Greenstein phase function is used for calculating diffusion length. Numerical results obtained from U1 and P1 approximations are compared with each other for different collision parameters and t parameters. Key words: Diffusion approximation, Henyey-Greenstein phase function, UN method UN Metodu Kullanarak Henyey-Greenstein Faz Fonksiyonu ile Difüzyon Yaklaşımı Özet: U1 ve P1 yaklaşımları tek boyutlu nötron transport denklemine uygulandı ve difüzyon uzunluğu hesabı için Henyey-Greenstein faz fonksiyonu kullanıldı. Farklı çarpışma parametreleri ve t parametresi için U1 ve P1 yaklaşımlarından elde edilen nümerik sonuçlar birbiri arasında kıyaslandı. Anahtar kelimeler: Difüzyon yaklaşımı, Henyey-Greenstein faz fonksiyonu, UN metodu

Last modified: 2017-11-16 22:14:42