ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Nanokil Katkılı PVA/Kitosan Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 118-128

Keywords : Nanolif; PVA; kitosan; elektrostatik lif çekim; nanokil;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Yapılan çalışmada, doğal bir polimer olan kitosan polimeri ile polivinil alkol (PVA) polimeri kullanılarak elektrostatik lif çekim (elektrospinning) yöntemi ile nananolif eldesi gerçekleştirilmiştir. Çapraz bağlayıcı olarak çözeltiye gluteraldehit (GA) ilave edilmiştir. Çekilen nanoliflerin arasına nanokil konularak PVA/Kitosan nanolif-nanokil yüzey elde edilmiştir. Elde edilen nanokil katkılı PVA/Kitosan nanolif yüzeyin taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri alınarak lif morfolojisi ve lif boyutları incelenmiş ve lif çaplarının 110-140 nm arasında oluştuğu görülmüştür. FT-IR analizleri ile elde edilen yüzeyin yapısındaki fonksiyonel gruplar incelenmiş, çapraz bağların oluştuğu gözlenmiştir. TGA (termal gravimetrik analiz) yöntemi kullanılarak sıcaklık değişimi ile numunedeki ağırlık kaybı incelenmiş ve iki aşamalı bozunmanın gerçekleştiği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Nanolif, PVA, kitosan, elektrostatik lif çekim, nanokil Synthesis and Characterization of PVA/Chitosan Nanofiber Added Nanoclay Abstract: In this study, nanofibers have been prepared through the electrospinning method in which chitosan- a natural polymer- and polyvinyl alcohol (PVA) polymers were used. Gluteraldehide (GA) was added into the solution as cross-linker. A certain amount of nanoclay was added between the layers of the electrospun nanofibers to obtain PVA/Chitosan nanofiber and nanoclay layer. After that, the fiber morphology and fiber dimensions of the PVA/Chitosan nanofiber and nanoclay were examined by scanning electron microscope (SEM). As a result, it was determined that the diameter of the fiber was between 110 and 140 nm. By FT-IR analysis, the functional groups in the structure of the nanofiber-nanoclay layer and whether the cross-linkers formed were examined. Finally, the change of temperature and the weight loss in the sample were examined through TGA (thermal gravimetric analysis) and it was observed that two-stage degradation occurred. Key words : Nanofiber, PVA, chitosan, electrospinning, nanoclay

Last modified: 2017-11-16 22:07:11