ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 27-34

Keywords : Tıbbi ve aromatik bitkiler; antibakteriyel aktivite; tekstil;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: İnsanların doğala yönelmesi ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkilere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Tıbbi aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek ve iyileştirmek, sağlığı devam ettirmek için insanlık tarihinin başlangıcından beri ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Bu bitkilerin kullanımları ilaç, gıda, meşrubat, kozmetik sanayi, sabun ve parfüm üretiminde sınırlı kalmamış, günümüzde organik tarım ve hayvancılıkta kullanımları artış göstermektedir. Ayrıca günümüzde farklı özelliklerinden dolayı birçok sektörde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de tekstil sektörüdür. Tıbbi ve aromatik bitkiler barındırdıkları antibakteriyel özellik sayesinde sentetik tekstil bitim maddelerine alternatif oluşturmaktadır. Tekstilde kullanılacak antibakteriyel maddelerden beklenen en önemli özelliklerden bir tanesi kullanılan maddenin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi ve tekstil mamulünün diğer özelliklerini olumsuz yönde değiştirmemesidir. Bu nedenle son yıllarda çevre dostu ve doğal esaslı antibakteriyel maddelerin eldesi ve tekstil uygulamalarına olan ilgi hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak yapılan çalışmada; tıbbi ve aromatik bitkilerin antibakteriyel aktivitesinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi ve tekstil sektöründe antibakteriyel bitim maddesi olarak kullanımı araştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, antibakteriyel aktivite, tekstil Antibacterial Activity of Medicinal and Aromatic Plants and Utilization in Textile Industry Abstract: Interest in medicinal and aromatic plants increases along with day by day with natural demands of people. Medicinal and aromatic plants, that are used for protecting and healing illness, and continving the human health, since the beginning of humanity. These plants are used not only in medicine, food, beverage, cosmetic industry, soap and perfume production, but also organic agriculture and livestock. In addition, they have begun to use in many areas because of their different properties. One of this area is textile industry. Medicinal and aromatic plants are alternative source to synthetic textile finishing agens since they have antibacterial activity in different tissues of plants. The most important properties of antibacterial substances, which will be used in textile industry, are negative lost on of used substances environment and human health and not to change negatively properties of textile product. Therefore, the interest in textile applications and to obtain eco-friendly, natural based increases rapidly in recent years. Accordingly in the study, it has been investigated the determination of antibacterial activity of medicinal and aromatic plants by different methods and their use as antibacterial finishing agent in textile industry. Keywords: Medicinal and aromatic plants, antibacterial activity, textile

Last modified: 2017-11-16 22:14:42